EUX - det bedste fra to verdener

Med det merkantile EUX-forløb får du en kvalitetsuddannelse på højt niveau. Alle fag afsluttes på gymnasialt niveau. Derfor kan du, når du er færdig med din praktik indenfor kontor, handel eller detail vælge at læse videre. EUX giver dig adgang til en lang række videregående uddannelser. Mulighederne er mange!

Derfor er EUX en uddannelse, der giver dig det bedste fra 2 verdener – nemlig det bedste fra de merkantile erhvervsuddannelser og fag på gymnasialt niveau.

Kontor
Kontor
Handel
Handel
Detail
Detail

Hvem er du?

Du kan begynde på EUX business på flere måder. Din start afhænger af din alder og uddannelsesbaggrund. For at søge om optagelse på EUX skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik.

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

20 uger

Studieforløb

1 år

Hovedforløb

2 år

Grundforløb

20 uger

Studieforløb

1 år

Hovedforløb

2 år

Grundforløb

10 uger

Hovedforløb

2 år

GF

5 uger

Hovedforløb

2 år

Uddannelsens forløb


Grundforløb - varighed 5 - 40 uger
Det merkantile EUX-forløb begynder med et grundforløb på 5- 40 uger afhængigt af din baggrund (se dit forløb i figuren ovenfor). På grundforløb 1 (GF1) arbejder du projektorienteret med emner inden for det merkantile. På grundforløb 2 (GF2) specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt; kontor, handel eller detail.

Det studieforberedende år - varighed 1 år
Efter grundforløbet følger det studieforberedende år, hvor du skal bestå en række fag på gymnasielt niveau. Efter forløbet har du kompetencer til at få en elevplads inden for den retning, du har valgt, eller du kan læse videre. 

Hovedforløb - varighed 2 år
Inden du kan begynde på hovedforløbet, skal du have afsluttet GF2, eller det studieforberedende forløb på de nødvendige niveauer for det ønskede speciale. Hovedforløbet varer 2 år og veksler mellem praktik og skoleophold på 1-4 uger ad gangen på Frederikshavn Handelsskole eller andre handelsskoler (i alt 5-17 uger afhængig af speciale). I den sidste halvdel af din praktiktid skal du lave en fagprøve, som skal bestås med mindst 02 i karakter.

Når skole- og praktikdel er afsluttet og bestået, får du et uddannelsesbevis.