Styrk dine sprogfærdigheder og få en fordel jobmæssigt

På GF1 har du mulighed for at komme på et tre ugers studieophold i udlandet.

Under dit studieophold går du i skole, og har en dagligdag hos en lokal værtsfamilie, hvormed du træner dine sprogkundskaber på daglig basis.

Dine styrkede sprogkundskaber giver dig en erhvervsmæssig fordel, idet mange virksomheder har et internationalt perspektiv og derfor er solide sprogkundskaber en velanset kompetence. 

Udover at styrke dine sprogkompetencer giver turen dig også indsigt i en anden kultur, ligesom du får en masse nye venner og bekendtskaber samt oplevelser med i bagagen hjem. 

 

 

Studieopholdet er et Erasmus+ projekt, der modtager finansiel støtte fra EU

Elevernes oplevelser
Naja og Oliver har været med på udlandsturen til Brighton. Hør om deres værtsfamilier, hvilke fag de havde i skolen og om deres bedste oplevelser i England.

Er du også interesseret i hvad en studietur kan give dig af sprogmæssige færdigheder, og hvilke døre en studietur kan åbne for dig?

Så læs mere om turen og hvordan du søger om at komme med her

Udlandsopholdet kan åbne døre
For Mikkel fik udlandsopholdet i Brighton stor indflydelse på hans fremtidige karriere. Udlandopholdet åbnede nemlig døren til et praktiksted, hvor det normalt ikke er sandsynligt for HG/EUX-elever at komme ind.