Retningslinjer om hygiejne, afstand, sygdom mv.

 

Opdateret 29.10.2020

Mundbind

Brug af mundbind er obligatorisk på Frederikshavn Handelsskole. Det betyder, at alle skal have mundbind på, når man går ind på skolen og når man bevæger sig rundt. I undervisningen kan mundbind undlades.

I kantinen er brug af mundbind også obligatorisk, dog undtaget når man sidder ved klassens eget bord.

Hvis retningslinjerne for anvendelse af mundbind ikke efterleves, kan dette resultere i bortvisning (se skolens studie- og ordensregler).

Hygiejne

Du skal vaske* hænder hyppigt fx:

  • Når du ankommer til skolen (inden første time)
  • Før og efter spisning og før du går i kantinen
  • Efter toiletbesøg, næsepudsning og efter host/nys
  • Inden du forlader skolen, og når du kommer hjem
  • Følg retningslinjerne for håndvask: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender

*Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask ved synligt snavs på hænderne, ved fugtige hænder og efter toiletbesøg.

Du tildeles en fast plads i klasselokalet. Der er håndsprit og engangsservietter i alle lokaler, så du kan rengøre bord, PC mm flere gange i løbet af dagen.

Der er særindretning af kantinen, respekter de særlige retningslinjer:

  • Håndvask/hånddesinfektion inden du går i kantinen
  • Ingen kontantbetaling
  • Respektér afstandsmærkerne
  • Spisning foregår i kantinen eller udendørs – ikke i klasselokalerne
  • Mad må ikke deles med andre

Afstand

Der skal altid være mindst 1 meters afstand til hinanden – dog ikke dine klassekammerater.

Dette gælder overalt på skolen – også udendørsarealer.

 

Bliv hjemme hvis

Du får symptomer på sygdom – kontakt din læge

Du er smittet med Covid-19 eller hvis der er smittede personer i husstanden

Du er i risikogruppen (kontakt din læge)

Orientér altid skolens kontor STRAKS, hvis du er hjemme pga Covid19

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge.

Læs mere i vedlagte bilag (ved tegn på sygdom) og på https://www.sst.dk/da/corona/

 

Pas på dig selv og hinanden

  

Ved tegn på sygdom

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor er der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom.

Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær.

For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber.

Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.

Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det dog kan udelukkes.

 

Hvornår må ansatte og elever komme i skole?

Ansatte og elever må komme i skole når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.

 

Hvornår er man syg?

Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra skole eller arbejde.

 

Ved sygdom opstået i institution

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende skole informeres om det, med henblik på at de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. Dette kan gøres ved et fælles opslag på Lectio samt ved mail til ansatte.

Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne må møde op i skolen. Skolens ledelse anbefales samtidig at gøre de berørte elever, forældre og lærere, der har været en nær kontakt til den smittede opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_naere-kontakter-til-COVID-19-smittede

 

Hvis en i husstanden er påvist med COVID-19

Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. generelle råd til dig, der har tegn på sygdom.

Hvis der er smittede i husstanden, skal du blive hjemme.

 

Risiko for smitte ved borgere uden symptomer på COVID-19

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor er der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. Det antages, at størstedelen af smitte sker fra personer med symptomer.

Hvis der forekommer smitte fra personer uden symptomer sker det ikke ved hoste/nys, men ved at der overføres smitstof fra næse og mund via hænder til genstande og overflader, der berøres af andre, der smittes ved ligeledes at røre ved næse/mund. Hyppig håndvask med vand og flydende sæbe, rengøring (særligt af kontaktpunkter, som fx håndtag) og afstand er derfor de vigtigste elementer i at hindre smittespredning.

Er du i tvivl, så er det altid en god ide at spørge lægen eller gå ind på https://www.sst.dk/da/corona