Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Lectio

I Lectio finder du en række informationer, der er helt centrale for din dagligdag på Frederikshavn Handelsskole.

  • Her finder du dit skema. Eventuelle ændringer i skemaet fremgår også her. 
  • Du får lektier for i Lectio og du kan se, hvilke skriftlige opgaver du har fået for. 
  • Her kommunikerer underviserne, vejlederne, ledelsen m.fl. med dig – og du kan ligeledes kommunikere med dem. 

    Kort sagt: Hold dig altid orienteret i Lectio. 

    Du kan også downloade Lectio+ som app i App Store eller Google Play. (Der findes andre ”piratudgaver”, som kræver brugerbetaling – undlad at bruge dem).