Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Sådan søger du SU

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. For at få SU skal du opfylde en række betingelser.

Du skal: 

 • være fyldt 18 år. Du kan tidligst få SU fra kvartalet* efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du få SU fra den 1. juli.  
 • gå på en uddannelse, der er godkendt til SU. En ungdomsuddannelse på Frederikshavn Handelsskole giver dig ret til SU.  
 • være dansk statsborger. Er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du opfylder nogle særlige betingelser  
 • være studieaktiv. 
 • søge SU online på www.su.dk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU.  
 • have et nemID. Dette kan du bestille på www.su.dk, hvis du ikke allerede har et NemID. 

  Derudover må du ikke:  

  • modtage anden offentlig støtte.  
  • tjene for meget ved siden af din SU. Du må højst tjene et vist beløb (fribeløb) ved siden af din SU. Tjener du mere end dette beløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.  

  Har du brug for hjælp? 

  Kontakt Frederikshavn Handelsskoles SU-vejleder, hvis du har spørgsmål. 

  Træffes: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
  Alle dage 8.00 – 12.00 

  Lenette Hein
  Uddannelsessekretær