Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Sygdom og fravær

Fraværsårsag noteres i Lectio. Ved længerevarende fravær gives også besked til din kontaktlærer.

Har du behov for støtte i forhold til at forebygge / rette op på fravær, så se vores støttetilbud under Vejledning og støtte