Studie- og gymnasievejledere

Du er velkommen til at kontakte handelsskolens studie- og gymnasievejledere og høre om dine muligheder inden du begynder på Frederikshavn Handelsskole. De vejleder dig og giver gode råd til blandt andet valg af studieretning og fag, så du tager det helt rigtige uddannelsesvalg. 

 

Studievalg Nordjylland 

Studievalg Danmark - Center Nordjylland er et vejledningscenter, hvor du kan få vejledning om valg af videregående uddannelse og de tilknyttede karrieremuligheder. Vi tilbyder vejledning, der bidrager til processen med at træffe et velovervejet valg af videregående uddannelse. Vi er altid opdateret på adgangskrav, nye uddannelser og hvad der rører sig på uddannelsesområdet.

Anette Molsgaard Larsen
Anette Molsgaard Larsen
Studie- og karrierevejleder, Studievalg Danmark
aml@studievalg.dk

 

Praktikpladskonsulent

Når du har afsluttet grundforløbet EUD* eller EUX, eller handelsgymnasiet er du klar til at finde en elevplads i en virksomhed inden for enten kontor, handel eller detail. Praktikpladskonsulenten kender dit lokalområde og kan hjælpe dig med at finde en elevplads. Som elev i en virksomhed får du elevløn og forløbet er kun afbrudt af korte skoleophold på en erhvervsfagskole. 

Der findes flere forskellige former for praktikforløb. Du kan komme i praktik i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed. Og har du ikke held med at finde en elevplads, har du mulighed for at afslutte din uddannelse i skolepraktik på handelsskolen.

 

*EUD er adgangsgivende til brancheretningerne handel og detail.

 

 

KONTAKTLÆRER

Din kontaktlærer er din personlige rådgiver imens du går på Frederikshavn Handelsskole. Sammen skal I: 

 • vurdere din trivsel på skolen, herunder din studieaktivitet.
 • evaluere, hvordan du udvikler dig personligt og fagligt
 • sætte mål for din udvikling. Det vil sige, hvordan er dine faglige og personlige kvalifikationer og i hvilken retning skal din udvikling gå?
 • sikre, at du får en personlig uddannelsesplan på dit grundforløb (for EUD- og EUX-elever)

Din kontaktlærer virker desuden som bindeled mellem dig, klassen, de øvrige lærere og skolens direktion. Din kontaktlærer er også med til at skabe et godt klima i klassen, støtter det sociale samvær og planlægger forskellige aktiviteter. 

Læsevejledning

Læsevejledning er et tilbud til dig, som har vanskeligheder med læsning, skrivning eller stavning. Det kan for eksempel være, at du er tosproget og derfor har svært ved at formulere dig på dansk, eller at du er ordblind og derfor har behov for it-hjælpemidler og studiestøtte. 

Vores læsevejleder kan teste om du er ordblind og er klar til at hjælpe dig. 

Lene Porsborg
Lene Porsborg
Lektor, SPS-konsulent, International koordinator
LPOR@fhavnhs.dk

Psykologisk rådgivning

Elever, der oplever problemer, som har betydning for deres uddannelsesforløb, har mulighed for en støttende samtale med skolens psykolog. 

Ved behov for psykologisk behandling vil psykologen sørge for viderehenvisning til andre tilbud i kommunen i samråd med den enkelte elev. 
Eksempler på problemer, der kan tages op i et samtaleforløb: 

 • Generel mistrivsel 
  - herunder; forringet livskvalitet, søvnbesvær, forstyrrelse af appetit, følelsesmæssige vanskeligheder, oplevelse af lavt selvværd og lav selvtillid.
 • Personlige problemer i eller uden for skolen.
 • Sociale problemer
  - herunder; oplevelse af ensomhed, konflikter, mobning eller lignende.
 • Ængstelse og præsentationsangst.
 • Nedtrykthed eller oplevelse af håbløshed.
 • Oplevelse af stress-symptomer.


Lokale
Bygning A, lokale A1.20, ved siden af Administrationen.

Sundhedsvejleder

Elever, der har behov for en personlig samtale om deres trivsel og sundhed, har mulighed for en støttende samtale med Frederikshavn

Sundhedskoordinatoren taler om og svarer på spørgsmål om;

 • Motivation
 • Fravær
 • Søvn
 • Motion, kost, krop og vægt
 • Mental sundhed og selvskadende adfærd
 • Selvværd og humør
 • Seksualitet
 • Rygning, alkohol og stoffer
 • Skole, venner og familie
 • Mobning
 • Stress
 • Sygdom og sorg
 • Netværk og sociale medier


Lokale og træffetid
Bygning A, lokale A1.20, ved siden af Administrationen.
Træffetid: torsdag kl. 08.15 - 11.00. 

Jette Slot Nielsen
Jette Slot Nielsen
Sundhedskoordinator på Ungeområdet, Frederikshavn Kommune
jesn@frederikshavn.dk
3030 5268

Mentorordning for alle elever

Oplever du, at du: 

 • har mistet overblikket.
 • ikke kan nå dine afleveringer.
 • ikke får lavet lektier.
 • ikke rigtig gider skolen.
 • har mistet overblikket.
 • har svært ved livet generelt.

Så får en mentor. 
Vores mentorer vil gerne hjælpe og støtte dig med dine udfordringer i skolen og livet. 

Igennem mentorordningen kan du få hjælp til at:

 • Strukturere og organisere din tid. 
 • Imødekomme de krav og muligheder, som skolen stiller. 
 • Arbejde med din motivation.
 • Få fodfæste i din tilværelse.

Kontakt din kontaktlærer, gymnasievejleder, rektor eller en i mentorteamet, hvis du ønsker en mentor. 

 

Vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, men du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi afholder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Vi glæder os til at møde dig!

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.