Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Vejledning og støtte

På Frederikshavn Handelsskole har vi forskellige muligheder for at vejlede og støtte dig i dit uddannelsesforløb.

Studievejledningen

I studievejledningen kan du få hjælp til faglige spørgsmål, såsom valg af tilvalg, valg af studieretning, lektielæsning, studieaktivitet og fravær.

Endvidere kan du kontakte studievejledningen vedrørende personlige spørgsmål. Vejlederne har i udgangspunktet tavshedspligt, dvs. at intet fra samtalerne viderebringes, medmindre du giversamtykke hertil. Vejlederne også oplyse dig om hvordan du kommer i kontakt med skolens psykolog eller en af skolens mentorer.

Kontakt vejlederne via Lectio

Bettina Hägele: blha

Luise Steen Michaelsen: lmic

Rikke Wagner: rwag

Heidi Grøntved: hmgr

Thea Susanne Sønderby: thes

SPS (specialpædagogisk støtte)

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Støtten er udelukkende knyttet til din uddannelse. Det vil sige, at du kun kan få støtte til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse.

Du kan få SPS, hvis du har behov for støtte og også har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver funktionsnedsættelsen eller ordblindetesten.  

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 

Du kan kontakte SPS-koordinator Britta Schouenborg Arentsen på lectio (bsar@fhavnhs.dk), hvis du har brug for støtte.

Mentorordningen

Hvis du oplever at du har mistet overblikket, du ikke kan få lavet dine afleveringer, du får ikke lavet lektier, du gider ikke rigtig skolen, du har mistet motivationen eller du har svært ved livet generelt, så kan du få en mentor. Vi er nogle lærere på skolen, som gerne vil støtte dig og hjælpe dig med dine udfordringer i skolen og livet.

Igennem mentorordningen kan du få hjælp til at: Strukturere og organisere din tid, imødekomme de krav og muligheder, som skolen stiller, arbejde med din motivation, få fodfæste i din tilværelse.

Støtten foregår i skoletiden på tidspunkter vi aftaler i fællesskab.

Kontakt din kontaktlærer, en af vejlederne eller ledelsen, hvis du ønsker en mentor.

Mentorer

Jákup Sloth Jacobsen: Mentor og Koordinator jaja

Birgitte Brønnum: Mentor bbro

Britta Schouenborg Arentsen: Mentor bsar

Heidi Møller Grøntved: Mentor hmgr

Steffen Elias Severin-Nielsen: Mentor niel

Bettina Lauridsen Hägele: Mentor & Studievejleder bhla

Psykolog

Frederikshavn Handelsskole har tilknyttet psykologer, som du har mulighed for at få op til tre  sammenhængende samtaler med. Psykologerne har en teoretisk og praktisk uddannelse og viden om den sociale og psykiske del af menneskelivet og er trænet i at lytte og forstå, hvad det er, der er svært i livet. Hvis du har mistet overblikket eller føler, at du er gået i stå, kan psykologen stille de rigtige spørgsmål, hjælpe med at sætte ord på tingene og se nye muligheder og løsninger. Du behøver altså ikke at vide præcist, hvad du gerne vil tale med en af vores psykologer om. Det er dog vigtigt, at du er klar over, at der er tale om rådgivning, ikke behandling.

Hvis du er 25 år eller derunder:

Henvendelser vedrørende psykologsamtaler for unge op til og med 25 år sker til nedenstående mail: jobanonymraad@frederikshavn.dk

Samtalerne foregår på Hånbækvej 32 eller Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. Du aftaler det konkrete mødested, når du aftaler tiden med psykologen. Samtalerne med psykologen varer cirka 50 minutter, men kan slutte tidligere, hvis du ikke har mere, du gerne vil snakke om.

Hvis du er 26 år eller derover:

Psykolog Lise Bak, 2210 3070, lisebak@mail.dk

Psykologen træffes kun på skolen efter aftale og samtalerne foregår som udgangspunkt på skolen. 

Stresscoach

Har du udviklet symptomer på stress, og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, kan et stresscoachingforløb ved Susanne Graae hjælpe dig.

Du lærer at forstå, hvad stress er. Du får værktøjer og teknikker til at få stress ud af kroppen. Du lærer, hvordan du tackler stress i hverdagen, og hvad du kan gøre for at opnå en større robusthed over for fremtidige stress faktorer. Der tages altså udgangspunkt i dig og din situation.

Kontakt til sygeplejerske og stresscoach Susanne Graae går gennem din lærer, mentor, vejleder eller ledelsen.