Vores værdier og pædagogiske udgangspunkt

 

Frederikshavn Handelsskole består af tre afdelinger: CoLearning, Handelsgymnasiet og EUD/EUX. Vi arbejder sammen ud fra musketer-eden "En for alle, alle for en". Det betyder, at vi har fælles værdier og fælles organisatoriske rammer. 

Vores værdier ligeværd, nærvær og initiativ danner baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler.

Værdierne får liv ved at vi sætter dem i relation til en dans.

Den består af ligeværdige partnere med forskellige funktioner. Én skal føre, og én skal lade sig føre. Dansen kan kun bestå, hvis partnerne har respekt for hinanden og anerkender deres respektive funktioner.

 

Ligeværd
- vi udviser tolerance for den enkelte og for helheden

Vi har tillid til vores partner og tør forvente, at vi ikke bliver trådt over tæerne.

 

 

 

 

Nærvær
- vi har hjertet med

 

Vi har indstuderet nogle ritualer og dansetrin. Dansen bliver dog først interessant og medrivende, når vi er i stand til at give den en uventet dimension. Tage en ekstra svingom eller kaste partneren op i luften.

 

Initiativ
- vi går foran