VEDTÆGTER

Godkendt af bestyrelsen den 28. marts 2014
Vedtægter offentliggjort på skolens hjemmeside den 1. april 2014

Hjemsted og formål

§ 1. Frederikshavn Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 61841628. 

Stk. 2. Bestemmelserne i Forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen. 

§ 2. Institutionen er oprettet i 1897...

Læs alle Frederikshavn Handelsskoles vedtægter: