Sådan sikrer vi kvalitet

Begrebet kvalitet er en uhåndgribelig og subjektiv størrelse, som de fleste har en fornemmelse af, men som er svær at definere. En effektiv kvalitetsstyring forudsætter imidlertid, at den ønskede kvalitet planlægges og evalueres løbende.

Elever og medarbejdere får ordet

Vi måler vores kvalitet ved at tale med vores vigtigste interessenter - nemlig vores elever og vores medarbejdere. Det betyder, at vi hvert tredje år lader et eksternt konsulentfirma foretage en Arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle medarbejdere kommer til orde - seneste undersøgelse blev lavet 2. halvår 2012. Skolen er samtidig medlem af en uddannelses benchmark, hvor eleverne kommer til orde ved at karaktergive skolen.