Kvalitet

På Frederikshavn Handelsskole er vores fornemmeste opgave at levere undervisning af høj kvalitet til vores elever i et fagligt og socialt miljø, hvor de trives og udvikler sig – både fagligt og menneskeligt. Vi ønsker at uddanne vores elever til at blive velkvalificerede medarbejdere og velfungerende samfundsborgere. I vores kvalitetsarbejde har vi fokus på at udvikle vores institution, så vi lever op til den overordnede målsætning.

Kvalitetsarbejdet understøtter de nationale uddannelsespolitiske og institutionspolitiske mål samt Frederikshavn Handelsskoles egne værdier og målsætninger fastsat i vores strategi. 

Skolens grundholdning er, at vi ikke kan lede en undervisningssituation ved hjælp af regelstyring. Undervisning hviler på vores værdier; nærvær, ligeværd og dialog - og er et samspil mellem lærere og elever/kursister. Vi ønsker at opretholde og udvikle en høj standard i vores aktiviteter, som kvalitetssystem er med til at understøtte ved systematisk at se på og evaluere vores indsatser på baggrund af kvantitative og kvalitative indsamlede data.

Her finder du den generelle beskrivelse af vores kvalitetsarbejde samt den seneste kvalitetsrapport indeholdende selvevaluering og opfølgningsplan.

Generel kvalitetsrapport Frederikshavn Handelsskole

Kvalitetsrapport – selvevaluering og opfølgningsplan 2022