Kvalitetsindikatorer

Her kan du se de seneste data for Frederikshavn Handelsskole på de kvalitetsindikatorer, der skal understøtte opfyldelsen af de mål, som der findes for EUD/EUX og HHX.

Der er på nationalt plan fastsat fire overordnede mål for erhvervsuddannelserne og tre retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser. Målene er blevet operationaliseret i udvalgte indikatorer, så det bliver muligt at måle på resultatmålene og uddannelsesinstitutionernes fremdrift i forhold til målene. De udvalgte indikatorer er kvantitative måleenheder som indikerer, hvorvidt en ønsket forandring har fundet sted, dvs. hvorvidt resultatmålene er realiseret. Her finder du de seneste data for Frederikshavn Handelsskole på de udvalgte indikatorer.