Uddannelsesmuligheder

På denne side kan du få inspiration og viden om Frederikshavns Handelsskoles uddannelsesmuligheder:

HHX – Højere Handelseksamen

EUX og EUD – Erhvervsuddannelser