Sprog

Sprog

Handelsgymnasiet

Brug sproget som nøgle til verden

Studieretningen henvender sig til dig, der vil være handelsstudent med et internationalt perspektiv og med sprog som bærende fag.

Hovedvægten er lagt på sprog samt international handel og kultur - og du får kendskab til at begå dig internationalt såvel sprogligt som kulturelt. Faget psykologi giver dig samtidig redskaber til at forstå mentalitetsforskelle i de tre sprogområder, du beskæftiger dig med. Undervisningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem sprogfag, afsætning, samtidshistorie og international økonomi.

Tre sprog på A-niveau

Du får hele tre sprog på A-niveau. Det betyder, at du ved siden af engelsk A (som er obligatorisk for alle fire studieretninger) også opnår mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i spansk og tysk - og får aktuel viden om sprogområdets kultur og erhvervsforhold.

Malene 19 år, Handelsgymnasiet

Studieretningen er koncentreret omkring sprog, kultur og samfundsforhold i andre lande, så man bliver rustet til en globaliseret verden, hvor mennesker og kulturer mødes. I undervisningen er der blandt andet vægt på oplevelse og forståelse af andre kulturer – og der inddrages litteratur, film, nyhedsmedier, musik m.v., der afspejler landenes særpræg.

Adgangskrav

Bestået 9. klasse

Varighed

3 år

Økonomi

SU

Bliv elev

2 STUDIERETNINGSFAG

Spansk A 

Tysk B

ET YDERLIGERE FAG, 
HVOR DU KAN VÆLGE MELLEM: 

Tysk A

International Økonomi A

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

 

10 OBLIGATORISKE FAG

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi B

Historie B

Matematik C

Samfundsfag C

Informatik C

Erhvervsjura C 

Studieområdet

 

ET ANTAL TILVALGSFAG, 
HVOR DU KAN VÆLGE MELLEM:

Matematik B/A

Tysk A* (hvis du har valgt TysK B som 2. fremmedsprog) 
*Man kan ikke vælge faget, hvis man i forvejen har valgt det på tilsvarende eller højere niveau.

Samfundsfag B

Informatik B

Erhvervsjura B

Psykologi C

Markedskommunikation C

Mediefag C

Design C

Idræt C

Kulturforståelse C 

Finansiering C

Kinesisk områdestudium C

Gymnasievejleder

Jens-Peter Fage Madsen

jpfm@fhavnhs.dk

2710 0166

Gymnasievejleder

Rikke Wagner

rwag@fhavnhs.dk

2177 9187

Læsevejleder

Lene Porsborg

lpor@fhavnhs.dk

9620 5552