Vejledning på HHX

På Handelsgymnasiet har du en række muligheder, for hjælp og vejledning. herunder kan du se listen af muligheder, og mere information, om hvordan disse kan hjælpe dig. Studievejlederne kan du allerede kontakte inden du starter på skolen, for at få hjælp til studieretningsvalg, eller andre skoleovervejelser 

Studievejledere på handelsgymnasiet 

Sunhedssamtale

Studievalg Nordjylland

Skolepsykolog

Læsevejleder

Praktikkonsulent

Lektiepatruljen

Kontaktlærer