Et stærkt Handelsgymnasium

Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasieuddannelse, hvor du kan forvente indsigt og udsyn. Ny viden. Motiverende læringsformer. Engagerede lærere. Virksomhedskontakter – og en tæt kobling til den vide verden.

Efter din studentereksamen bliver du handelsstudent og får adgang til videregående uddannelser på fx universitet og handelshøjskole – eller du kan tage den direkte vej ud i erhvervslivet.

Hvem er du?

Du kan blive optaget på Handelsgymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder følgende betingelser:

Optagelse efter 9. klasse: Kræver afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og 2. fremmedsprog samt fysik og kemi.

Optagelse efter 10. klasse: Kræver 10. klasseprøve eller folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Går du ikke går i skole på det tidspunkt, hvor du søger optagelse, er det handelsgymnasiet, der skal vurdere dine kvalifikationer. Denne vurdering kan føre til, at du 1) umiddelbart optages på uddannelsen 2) skal til en optagelsesprøve.

Grundforløb

¼ år

Studieretning

2¾ år

Uddannelsens forløb


Grundforløb
Grundforløbet på Handelsgymnasiet løber fra august til januar, og består dels af undervisning i dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog, og dels af "studieområdet", som er undervisning og projektarbejde på tværs af fagene inden for det virksomhedsøkonomiske, samfundsøkonomiske og kulturelle område.

Studieretning
Studieretningen hjælper dig med at tone din uddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsdrømme. Vi kalder det ”toning”, fordi der er en lang række fællestræk ved de fire retninger – herunder grundforløbet. På alle fire studieretninger er du sikret den samme vifte af merkantile, samfundsvidenskabelige og humanistiske grundfag.