Et stærkt Handelsgymnasium

Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasieuddannelse, hvor du kan forvente indsigt og udsyn. Ny viden. Motiverende læringsformer. Engagerede lærere. Virksomhedskontakter – og en tæt kobling til den vide verden.

Efter din studentereksamen bliver du handelsstudent og får adgang til videregående uddannelser på fx universitet og handelshøjskole – eller du kan tage den direkte vej ud i erhvervslivet.

Hvem er du?

Du kan blive optaget på Handelsgymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder følgende betingelser:

Optagelse efter 9. klasse: Kræver afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og 2. fremmedsprog samt fysik og kemi.

Optagelse efter 10. klasse: Kræver 10. klasseprøve eller folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Går du ikke går i skole på det tidspunkt, hvor du søger optagelse, er det handelsgymnasiet, der skal vurdere dine kvalifikationer. Denne vurdering kan føre til, at du 1) umiddelbart optages på uddannelsen 2) skal til en optagelsesprøve.

Grundforløb

¼ år

Studieretning

2¾ år

Uddannelsens forløb


Grundforløb
Grundforløbet på handelsgymnasiet løber fra august til november. Grundforløbet består dels af udvalgte obligatoriske fag, bl.a. dansk, matematik og 2. fremmedsprog, og dels af de tværfaglige fag Almen Sprogforståelse (AP) og Økonomisk Grundforløb (ØG). AP og ØG afsluttes med eksamen i slutningen af grundforløbet.

Studieretning
Studieretningen hjælper dig med at tone din uddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsdrømme. På alle fire studieretninger er du sikret den samme vifte af merkantile, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, men samtidig har hver sin studieretning fag, der på højt niveau toner studieretningens indhold.

Valg af studieretning, sprog og valgfag
Inden du starter på handelsgymnasiet, har du allerede valgt, hvilket 2. fremmedsprog du vil have. Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk. I løbet af grundforløbet skal du tage endeligt stilling til, hvilken studieretning du ønsker. I starten af oktober vælger du studieretning, og i november starter undervisningen op i din nye studieretningsklasse. Efter jul i 1.g skal du vælge et antal valgfag. Du kan se nedenfor, hvor mange valgfag du skal have, og hvilke fag du kan vælge imellem.

Vi hjælper dig godt i gang
Når du begynder på Frederikshavn Handelsgymnasium, vil din kontaktlærer og gymnasievejleder følge dig tæt og opmærksomt, så du får en god overgang fra at være folkeskoleelev til livet som gymnasieelev.