Sådan bliver du optaget

... på Frederikshavn Handelsgymnasium

 

Adgangskrav

Når du har besluttet dig for at søge optagelse på Frederikshavn Handelsgymnasium, skal du;

 • have afsluttet 9. eller 10. klasse
 • have aflagt folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver i følgende fag:
  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • tysk eller fransk (hvis faget bliver udtrukket)
  • fysik/kemi/biologi/geografi (de fag der bliver udtrukket til eksamen) 

Søg optagelse her
Du skal søge om optagelse på Frederikshavn Handelsgymnasium via optagelse.dk

 • For elever i 9. eller 10. klasse
  Din UU-vejleder hjælper dig med at udfylde din uddannelsesplan
  Deadline for at søge om optagelse: 1. marts

 • For elever der er gået ud af skolen
  Du skal søge om optagelse: 15. marts

Hvis du på grund af dokumenteret sygdom mangler en eller flere afgangsprøver fra folkeskolen, vil vi fortsat kunne optage dig, hvis du aflægger de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver. Vi henviser til §15 stk. 3, i bekendtgørelse nr. 128 af 6. februar 2015 om optagelse på de gymnasiale uddannelser. 

Opstart 
Der er optagelse på Frederikshavn Handelsgymnasium en gang om året i august.

SU
Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til at få SU. Læs mere om reglerne for at søge om SU på SU.dk.

Forvirret? Så kontakt vores gymnasievejledning