Studie- og ordensregler

 

Studie- og ordensreglerne på handelsgymnasiet understøtter skolens værdier om ligeværd, nærvær og initiativ - et godt samarbejde og en positiv omgangstone. For os er et godt studiemiljø flere ting – gode faciliteter, god og inspirerende undervisning og et levende sted, hvor du som studerende har mulighed for at udfolde dig og lære nyt. Dermed er reglerne med til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for elever og lærere.