Studieretninger

På Frederikshavn Handelsskole udbyder vi følgende studieretninger: 

Økonomi
Iværksætteri
Globalisering
Sprog

Dit valg af studieretning afgør, hvilke fag du får på din uddannelse. Derfor er det vigtigt, at du vælger efter, hvad der interesserer dig. Fagene på studieretningerne kan også få betydning for din videre uddannelse, når du skal læse videre. 

Uddannelsens forløb

Grundforløb
Grundforløbet på handelsgymnasiet løber fra august til november. Grundforløbet består dels af udvalgte obligatoriske fag, bl.a. dansk, matematik og 2. fremmedsprog, og dels af de tværfaglige fag Almen Sprogforståelse (AP) og Økonomisk Grundforløb (ØG). AP og ØG afsluttes med eksamen i slutningen af grundforløbet.

Studieretning
Studieretningen hjælper dig med at tone din uddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsdrømme. På alle fire studieretninger er du sikret den samme vifte af merkantile, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, men samtidig har hver sin studieretning fag, der på højt niveau toner studieretningens indhold.

Valg af studieretning, sprog og valgfag
Inden du starter på handelsgymnasiet, har du allerede valgt, hvilket 2. fremmedsprog du vil have. Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk. I løbet af grundforløbet skal du tage endeligt stilling til, hvilken studieretning du ønsker. I starten af oktober vælger du studieretning, og i november starter undervisningen op i din nye studieretningsklasse. Efter jul i 1.g skal du vælge et antal valgfag. Du kan se nedenfor, hvor mange valgfag du skal have, og hvilke fag du kan vælge imellem.

Vi hjælper dig godt i gang
Når du begynder på Frederikshavn Handelsgymnasium, vil din kontaktlærer og gymnasievejleder følge dig tæt og opmærksomt, så du får en god overgang fra at være folkeskoleelev til livet som gymnasieelev.