Studieretninger

På Frederikshavn Handelsskole udbyder vi følgende studieretninger: 

Økonomi
Iværksætteri
Globalisering
Sprog

Dit valg af studieretning afgør, hvilke fag du får på din uddannelse. Derfor er det vigtigt at du vælger efter, hvad der interesserer dig. Fagene på studieretningerne kan også få betydning for din videre uddannelse, når du skal læse videre. 

Uddannelsens forløb

Grundforløb
Grundforløbet på handelsgymnasiet løber fra august til januar, og består dels af undervisning i dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog, og dels af "studieområdet", som er undervisning og projektarbejde på tværs af fagene inden for det virksomhedsøkonomiske, samfundsøkonomiske og kulturelle område.

Studieretning
Studieretningen hjælper dig med at tone din uddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsdrømme. Vi kalder det "toning", fordi der er en lang række fællestræk ved de fire studieretninger - herunder grundforløbet. På alle fire studieretninger er du sikret den samme vifte af merkantile, samfundsvidenskabelige og humanistiske grundfag.

Valg af studieretning, sprog og valgfag
I løbet af de første tre måneder skal du tage endeligt stilling til, hvilken studieretning du ønsker. Samtidig skal du vælge 2. fremmedsprog og valgfag. 

Vi hjælper dig godt i gang
Når du begynder på Frederikshavn Handelsgymnasium, vil din klasselærer og gymnasievejleder følge dig tæt og opmærksomt, så du får en god overgang fra at være folkeskoleelev til livet som gymnasieelev.