Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Sprogskole (EUD, EUX og HHX)

Styrk dine sprogfærdigheder med tre uger studieophold i udlandet 

På første år (HHX1, GF1 på EUX eller EUD) har du mulighed for at komme på et tre ugers studieophold i udlandet, der til dels finansieres af Erasmus+ 

Under dit studieophold går du i skole og har en dagligdag hos en værtsfamilie, hvorved du træner dine sprogkundskaber på daglig basis. Går du på HHX, skal du i den sidste uge i virksomhedspraktik. 

Dine styrkede sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer giver dig en erhvervsmæssig fordel, idet mange virksomheder har et internationalt perspektiv.  

Turen giver dig også indsigt i en anden kultur, og du får nye venner og bekendtskaber på tværs af uddannelserne. 

I undervisningen lægges der vægt på oplevelse og forståelse af sprog og forskellige kulturer – og der inddrages litteratur, film, nyhedsmedier, musik og meget andet, der afspejler landenes særpræg. Dermed giver studieretningen dig kendskab til at begå dig internationalt såvel sprogligt som kulturelt. 

Studieretningsfagene på den sproglige studieretning er Spansk A/Fransk A og Tysk B. Du kan dog få hele 3 sprog på A-niveau, hvis du vælger Tysk A som dit yderligere A-fag, idet Engelsk A er et af dine obligatoriske fag. Herved opnår du mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder på A-niveau i hele tre hovedsprog. Du har også mulighed for at vælge et af de andre A-niveau fag, nemlig International Økonomi A, Afsætning A eller Virksomhedsøkonomi A. Ved at gøre dette får du en både samfundsfaglig og sproglig dimension på din uddannelse. I begge tilfælde giver studieretningen dig såvel sproglige som samfundsfaglige kompetencer. 

Der er to studieture på studieretningen. Her besøger I to af de lande, I arbejder med i de sproglige fag. 

Rikke Wagner
Lektor, vejleder

rwag@fhavnhs.dk
2757 1984

Thea Susanne Sønderby
Lektor, vejleder

thes@fhavnhs.dk
2398 1233

Katrine Liv Grundtvig
Lektor, vejleder

kagr@fhavnhs.dk
4057 2653