Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Offentlig administration

Hovedforløbet Offentlig administration på Frederikshavn Handelsskole

På Frederikshavn Handelsskole uddanner vi elever inden for kontorspecialet Offentlig administration.

På uddannelsen lærer du at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer. Du lærer om problemstillinger inden for det forvaltningsmæssige område i kommuner, regioner og staten, så du kan bidrage til at gøre politiske visioner til konkret virkelighed.

Du lærer at løse driftsopgaver, planlægge og koordinere indsatser, samarbejde med andre og bidrage til at udvikle nye løsninger. Du lærer også om politiske, juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer i offentlig forvaltning.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer. Du kan også blive ansat i private virksomheder. 

Undervisning

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Oplæringen varer 2 år inklusiv 15 skoleuger (inklusive fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, case-baseret undervisning, selvstændigt arbejde i studiegrupper og projektarbejde.  

Fagprøven

Kontoruddannelsen afsluttes med en fagprøve, der skal teste, at eleven har nået målene for uddannelsen. Fagprøven skal bestås for, at eleven kan få sit uddannelsesbevis.

Eleven skal arbejde med en ide/arbejdsopgave i virksomheden og udarbejde en fagprøverapport om sin opgave. Denne rapport danner grundlag for mundtlig prøve, hvor eleven præsenterer sin opgave for eksaminator og en censor. 

Fagprøven er blevet justeret i august 2020, så elevens skriftlige fagprøverapport fremover indgår i bedømmelsen sammen med elevens præstation ved den mundtlige eksamen.

Fremtiden

Du har jobmuligheder i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer. Som administrationsbachelor kan du også få job i private virksomheder, ud fra dit indblik og viden om den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

Du har også mulighed for at søge ind på flere kandidatuddannelser, fx:

    Karina Heinemeier har læst Offentlig administration som speciale. Hør hende fortælle her:

    Lenette Hein
    Uddannelsessekretær

    Læs mere om Offentlig administration

    På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du læse meget mere om kontorspecialet Offentlig administration.