Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Human Ressource Management

Start 3. april 2024. Du bliver klædt på til at arbejde med med HR og personale- udviklingsopgaver. 

Du lærer, hvordan man tiltrækker, fastholder og udvikler medarbejdere og om, hvordan man arbejder med motivation, trivsel og udvikling på arbejdspladsen. Forløbet giver dig også redskaber til at håndtere vanskelige opgaver som fx svære samtaler og afskedigelser.

Hvad får du ud af modulet?

Med dine nye kompetencer kan du varetage HR-jobfunktioner i din organisation eller virksomhed. Du kan arbejde med menneskelige ressourcer i praksis – både når det gælder effektiv rekruttering, strategisk kompetenceudvikling, målrettet fastholdelse og værdig afvikling.

Fagligt indhold

På modulet stiller vi skarpt på bredden i arbejdet med personaleadministration og HR, sådan at du bliver klædt på til at varetage forskelligartede personaleudviklingsopgaver på din arbejdsplads.

Modulet giver dig bl.a. viden om:

 • Motivation
 • Trivsel
 • Coaching
 • MUS-samtaler
 • Overenskomstforhold
 • Udarbejdelse af medarbejderhåndbog
 • Jobopslag
 • Stillingsbeskrivelser
 • Personlighedstests
 • Ansættelsessamtaler
 • Den svære samtale
 • Personalejura
 • GDPR