What's in it for me?

UDLANDSOPHOLD KAN ÅBNE DØRE

For Mikkel fik udlandsopholdet i Brighton stor indflydelse på hans fremtidige karriere. Udlandopholdet åbnede nemlig døren til et praktiksted, hvor det normalt ikke var sandsynligt for en HG-elev (EUD) at komme ind.