Frederikshavn Handelsskole er fra september 2018 og frem til den 31. december 2020 blevet godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse som akkrediteret organisation under Erasmus+ programmets aktion for VET mobilitet.

 

Charteret er blevet tildelt på baggrund af tidligere succesfuldt udførte mobilitetsophold.  Charteret betyder bl.a., at Frederikshavn Handelsskole lettere kan søge økonomisk tilskud og derfor vil have flere muligheder i forbindelse med internationalisering i fremtiden.

 

I kan se godkendelsen her.

Og læse mere om Erasmus+ her.