Internationale projekter

 

Hvert år deltager vi i internationale projekter. Her kan du læse mere om projekterne.

KA219-2016-005: Erasmus+: Young Entrepreneurs in the EU (2016-2018)

I dette Erasmus+ projekt arbejdede elever og lærere fra Frederikshavn Handelskole sammen i et strategisk partnerskab med skoler fra Belgien, Spanien og Østrig. Her mødte eleverne og lærerne hinanden fire gange – en gang i hvert land. Desuden havde lærerne tre lærermøder. Eleverne var indkvarteret privat under opholdene af hver en uges varighed. Projektets fokus var entreprenørskab, og eleverne arbejdede sammen med et firma fra deres hjemegn. De skulle skabe sig overblik over produkternes anvendelighed, pris, afsætningsmuligheder mm. og sælge disse produkter på markeder i de forskellige lande. Møderne med mennesker fra andre lande var meget lærerigt for eleverne både hvad angår sprog, kultur og faglighed. Der blev knyttet venskaber, som sikkert vil vare ved meget længe.

Vil du læse mere om Erasmus+ kan du finde det her:

    

NPJR-2016/10002: Nordplus Junior: Blandinaviske entreprenører (2016-2018)

I dette projekt deltog Frederikshavn Handelsskole sammen med gymnasier fra Oslo og Göteborg. I løbet af projektet mødte elever og lærere, fra de tre skoler , hinanden fire gange. Målet med projektet var at få eleverne til at lære at gøre sig forståelig på deres eget sprog, og at lære at forstå de to andre skandinaviske sprog, således at eleverne blev klar over, at jobmulighederne forbedres, hvis man kan kommunikere på blandinavisk. Alt dette skulle læres mens de arbejdede med at løse forskellige problemstillinger i forbindelse med iværksætteri i transnationale grupper. Derudover var eleverne på virksomhedsbesøg, havde samarbejdsøvelser, deltog i hinandens undervisning, var på sightseeing og deltog i messer i Danmark.

NPJR-2014/10224: Nordplus Junior: Using IT in Teaching Foreign Languages (2014-2015)

Dette projekt var et mobilitetsprojekt for undervisere med deltager fra skoler i Finland, Letland, Litauen og Danmark. I løbet af det år, projektet løb, mødtes lærerne fire gange – en gang i hvert land. Formålet med projektet var at udvide kendskabet til digitale redskaber, der kan forbedre kvaliteten af fremmedsprogsundervisningen. Samtidigt gav projektet også et indblik i landenes kultur, samfund og ikke mindst skolesystemer.

NPHZ-2014/10153: Nordplus Horisontal: BusinessStartups at Baltic Region (2014-2016)

Dette projekts partnere bestod ud over Frederikshavn Handelsskole af et gymnasium fra Litauen og universiteter fra Finland, Estland, Letland og Litauen. I løbet af projektet var der udvekslinger med konferencer i hhv. Finland, Letland og Danmark, hvor eleverne og de studerende arbejdede sammen om at løse forskellige problemstillinger, besøgte virksomheder, var på sightseeing og deltog i konferencer som tilhørere og som oplægsholdere.

Vil du læse mere om Nordplus projekter kan du finde det her:

Internationalt projekt, Erasmus 2017 

93 elever og lærere fra fire lande til fælles iværksætteri-samarbejde på Gran Canaria

Formålet med samarbejdet er bl.a. at give eleverne færdigheder inden for iværksætteri. Samarbejdets primære mål er at udvikle brugbare, bæredygtige og færdiglavede metoder, der kan implementeres i skolerne i forbindelse med international handel. Læs mere her