Internationaliseringsstrategi

2018-2023

Fra Frederikshavn Handelsskole har vi udsigt til havn og hav. Det præger os, og det giver os lyst til at vide mere om den verden, vi er tæt på og langt fra. Derfor er det en del af vores DNA, at vi er nysgerrige, åbne og ser os selv som verdensborgere.

Det hører med til vores dannelse, at vi ved noget om verden omkring os. Etnocentrisme er ikke os. Vi foretrækker at møde andre mennesker i andre kulturer på lige fod for at søge indsigt, blive klogere og komme videre.

Det er karakteristisk for den moderne handelsskole, at fagrækken har den internationale dimension som krumtap. Hvad enten fagene tager udgangspunkt i økonomi, afsætning, sprog eller humaniora. Almen dannelse er på den moderne handelsskole indsigt i og forståelse for, hvordan vores verden hænger sammen her og nu og over tid. 

Frederikshavn Handelsskole tog for 25 år teten inden for ungdomsuddannelserne med etablering af internationale uddannelser. Eksperimenterende, udfordrende og nyskabende med et akademi og den et-årige HHX – hvor halvdelen af undervisningen skiftevis skete i Danmark, England, Spanien og Ungarn. Attraktive uddannelser, der tiltrak unge fra nær og fjern i Danmark.  Desværre nedlagt i forbindelse med reformer og besparelser.

Anførte uddannelser blev afsæt til et bredt funderet internationalt tilsnit i alle skolens uddannelser og fag. Ekspliciteret i relevante problemstillinger i fagene, samarbejde med eksportvirksomheder, cases og studieture til europæiske og fjernøstlige byer. Dertil et stærkt samarbejde med partnere i Europa via egne initiativer med støtte fra EU-programmer.

Studieretninger dedikeret indsigt i en globaliseret verden er attraktive for unge mennesker, fordi det giver dem styrke, mod og lyst til at spille med og være aktør på den internationale arena. I bevidstheden om, at de er klædt godt på af lærere, der er kompetente og kvalificerede til at formidle interaktionen mellem os og verden uden for.   

Frederikshavn Handelsskoles internationaliseringsstrategi starter på vores skole. Hvor vores historie, traditioner, værdier og kunnen er det, der giver kraft og saft til at udvikle. Naturligvis tilsat salt fra gode kræfter rundt om os.

Inspiration

Fra Undervisningsministeriets internationale uddannelsespolitik:

Verden i Danmark

 • Internationale erfaringer skal udvikle og kvalificere dansk uddannelsespolitik.
 • Uddannelserne skal have et internationalt perspektiv, så danske børn og unge rustes til en globaliseret verden.
 • Danske uddannelser skal være attraktive for udenlandske elever og studerende og for udenlandsk arbejdskraft.

Danmark i verden

 • Danmark tager ansvar for uddannelsesudvikling i verden.
 • Dansk uddannelsespolitik skal være kendt og profileret i udlandet. Et af målene er, at vi kan eksportere vore uddannelser.
 • Danmark påvirker international uddannelsesdagsorden ud fra en dansk dagsorden og danske behov.

fra EU's vision:

 • at fremme samarbejde og mobilitet med EU's partnerlande
 • at fastsætte fælles mål og udveksle god praksis på uddannelsesområdet.
 • at støtte lige muligheder inden for uddannelse og beskæftigelse til unge og opfordre dem til at spille en aktiv rolle i samfundet.
 • at få hjælp til at studere, tage en erhvervsuddannelse, få erhvervserfaring eller lave frivilligt arbejde i udlandet.

Her er vi nu

EUD/EUX/HHX:

På GF1/HH1 får eleverne tilbudt sprogophold i Brighton, England (Erasmus+ tre uger). Vi har hvert år siden 2011 haft elever med i Brighton på et tre-ugers hhv. Leonardo da Vinci og Erasmus+ projekt. Dette projekt er efter 8 år blevet solidt forankret på vores skole og er velkendt på folkeskolerne i kommunen.

På hovedforløbet "Offentlig Administration" er eleverne en uge i Bruxelles.

HHX

På HHX er alle vore elever på en uges studietur i udlandet på HH2. Dette er en fast bestanddel af uddannelsen. Dog er eleverne på studieretningen ”Globalisering” på studietur hvert år:

 • HH1: Bruxelles
 • HH2: Sprogskole/studietur
 • HH3: Kina

I en årrække har vi for HH1 (økonomistudieretningen) haft udveksling med et tysk gymnasium (Höxter).

Derudover har vi i de senere år haft flere internationale projekter: et KA2-projekt (Erasmus+ KA219-2016-005) samt tre Nordplus-projekter. Vi har i flere tilfælde haft rollen som koordinatorskole. Hvert år sender vi PIU-elever afsted – primært til Tyskland.

HH3 fik i januar besøg af ICYE, EVS – information om frivillige arbejde i EU ( i regi af Erasmus+) Vi deltager i dette skoleår i et E-twinningprojekt sammen med skoler fra ni forskellige lande.

I dette skoleår har vi haft en lærer fra Spanien på Job-shadowing.

Hvorfor formulere, hvad vi vil med internationalisering

Fordi vi vil være sikre på, at alle medarbejdere og elever har et klart billede af, at skolen har en international horisont, der rækker langt ud over Vendsyssel. Med et internationalt perspektiv ønsker vi at vise vejen for vore elever, således at de ser mulighed for at arbejde i internationalt orienterede virksomheder i Danmark eller at arbejde i udlandet.

Målet er også at vise eleverne, at andre nationaliteter og kulturer har et andet perspektiv på verden, og at vi alle kan lære af hinanden. Jf. Undervisningsministeriets ønske om at Internationale erfaringer skal udvikle og kvalificere dansk uddannelsespolitik.

Hvad vi vil

Vi vil øge internationaliseringen for at give eleverne mulighed for at udnytte deres potentiale til at skabe jobs og vækst i en globaliseret verden. Vi vil ydermere sikre elevernes mulighed for at få:

 • Styrket deres internationale forståelse og deres internationale kompetencer
 • Styrket deres sprogkundskaber i engelsk – herunder andet fremmedsprog og/eller de skandinaviske sprog
 • Klæde dem på til at forstå og være en aktiv spiller på den globale scene
 • Anspore dem til at tage studie- og/eller praktikophold i udlandet under deres uddannelse for at fremme deres forståelse for mulighederne i mobilitet

Dertil vil vi klæde lærerne på til at inddrage flere internationale aspekter i undervisningen bl.a. ved at inddrage et internationalt perspektiv i fagenes emneområder og i forbindelse med større skriftlige opgaver.

Mobiliteter (studierejser og udveksling) er væsentlige elementer i en strategi for internationalisering, men internationalisering betyder også andre aktiviteter, der kan foregå før og efter mobiliteterne, således at eleverne forberedes på deres studieophold og får mulighed for at bearbejde deres oplevelser, når de vender tilbage til dagligdagen.