PIU|Praktik i udlandet

 

Efter endt uddannelse på Frederikshavn Handelsskole kan du vælge at tage en erhvervsuddannelse, hvilket indebærer to års praktik i en virksomhed. Praktikken kan enten foregå i Danmark eller i udlandet. Det er helt op til dig, hvor i verden du gerne vil hen, hvis du selv etablerer kontakten til praktikstedet. Skolen kan hjælpe dig med at finde praktikpladser i Tyskland og England.

5 gode grunde til et praktikophold i udlandet. Du får:

  • Internationale kvalifikationer
  • Oplevelser for livet
  • Nye relationer på tværs af landegrænser
  • Træning i at tale et andet sprog - og begå dig i en anden kultur
  • Faglige og personlige udfordringer

Det er vigtigst, at du er robust og kan klare den modgang, som du måske møder undervejs. Inden du søger om at komme i praktik i udlandet skal du overveje, om du er klar til at skabe en hverdag på egen hånd i fremmede omgivelser langt væk fra venner og familie.

Økonomi

Du kan få økonomisk hjælp til praktikophold i udlandet. Uddannelsens faglige niveau skal være det samme som i en dansk virksomhed. Tager du af sted med
PIU-ordningen får du merit for din praktik i udlandet. Dit ophold bliver altså godkendt som en del af din danske uddannelse. Uddannelsesleder Mik Ingenuus hjælper dig gerne med de praktiske ting – blandt andet at søge om tilskud til rejser, flytning, bolig osv.

PIU-ordning|Din hjælp

Et PIU-ophold kan i princippet finde sted overalt i verden – dog ikke til lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til. Vore elever har bl.a. været i Tyskland og England.

Du kan læse mere her: https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/ufm_piu_elev_12-19_web.pdf

Louise har været ét år i München i Tyskland

Michael har været ét år i Neumünster i Tyskland

Julie har været ét år i Nürnberg i Tyskland