Ordensregler i forbindelse med studieture

 

Studieture, som Frederikshavn Handelsskole arrangerer, er en del af undervisningen. Det er derfor obligatorisk at deltage aktivt i hele turens program. Formålet med studieture er at øge elevernes faglige viden og styrke det sociale sammenhold i klassen samtidig med at give eleverne mulighed for at få kendskab til fremmede kulturer på en kvalificeret og reflekteret måde.

Når eleverne rejser, repræsenterer de både Handelsskolen og Danmark, og det er derfor væsentligt, at man tilpasser sig. Det vil sige at man respekterer landets normer og værdier. Der kan være store forskelle, både når det gælder påklædning, spisevaner, omgang med alkohol og tobak, i forholdet mellem unge og voksne og meget mere. Det er vigtigt at man som rejsende, er opmærksom på og respekterer disse forskelle. 

Derudover gælder følgende regler:

  • Der er mødepligt til undervisningen.
  • Deltagere skal møde til tiden.
  • Alle skal opføre sig civiliseret over for hinanden og overfor de mennesker, hvis land vi er gæster i. 
  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol på turen. Dog kan lærene give tilladelse til at drikke et glas øl/ vin i forbindelse med fællesarrangementer og fællesspisning.
  • På vandrehjem/ hotel er det forbudt at medtage og drikke alkohol på værelserne.
  • Der skal tages hensyn til andre gæster (nattero og støj)
  • Eleverne skal respektere aftalte hjemkomsttidspunkter.
  • Besiddelse eller indtagelse af euforiserende stoffer er forbudt.
  • Eleverne skal rette sig efter henvisninger og anvisninger fra lærerne.

Elever, der overtræder ordensreglerne, tillades én påtale eller sendes hjem alene for egen regning med den først mulige transportforbindelse. Overtrædelse kan evt. medføre udelukkelse fra senere studieture.