AKADEMI

Er du i job, og vil du supplere din faglighed med ny viden? Eller vil du opbygge kompetencer inden for et nyt felt, så du kan søge mod nye jobområder? Så kan en akademiuddannelse være et godt valg, som vi udbyder i samarbejde med Act2learn Erhverv.

Akademiuddannelser er korte erhvervsrettede ECTS-uddannelser, som tager afsæt i erhvervslivets aktuelle behov. Med en akademiuddannelse får du en fleksibel efteruddannelse, som du kan tage på deltid. Du kan plukke og sammensætte lige netop det uddannelsesforløb og tempo, der passer dig bedst. Har du ikke mod på eller brug for en hel uddannelse, kan du blot tage et enkelt akademifag for at skærpe dine kompetencer på et bestemt område.

Såfremt du søger SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) skal du være opmærksom på, at dette skal søges ca. 4 uger før opstart af et akademifag. Læs mere her.

Desuden kan du søge tilskud til vores akademiforløb gennem omstillingsfonden. Se her hvordan du gør dette.

En akademiuddannelse i Ledelse giver dig indsigt i en række spændende redskaber – lige fra de gode klassiske,  gennemprøvede tiltag til de helt nye. Uddannelsen fokuserer ikke på at lære dig en række teorier; den fokuserer derimod på, hvordan du kan anvende dem i din hverdag.

Ledelse i praksis

I efteråret 2021 afvikler vi akademimodulet i det strateigkse lederskab. 

Datoer:
• Onsdag d. 27/10
• Torsdag d. 28/10
• Tirsdag d. 2/11 – vejledning
• Onsdag d. 10/11
• Tirsdag d. 16/11
• Tirsdag d. 30/11
• Onsdag d. 1/12
• Tirsdag d. 7/12
• Torsdag d. 9/12


Kl. 08.15-15.15

Eksamen den 20/12 - 2021

Pris: kr. 10.000, - (Prisen er inkl. undervisningsmateriale og forplejning)

Sted: Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn

Indhold

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. Du lærer, hvordan du løbende udvikler din personlige lederadfærd, -tilgang og -praksis, således du kan (for)blive en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet. Du får erfaringer inden for strategianalyse, -udvikling, og -implementering.

Du lærer at karakterisere en organisations strategiske situation og udviklingsbehov, samt iværksætte udviklingsmæssige tiltag. Herunder opkvalificerer du dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd. Du får forståelse for konsekvenserne af forskellige strategiske tiltag og udviklingsprocesser på det organisatoriske såvel som det personlige plan. Du får ledelsesmæssig handlekraft til at omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab, og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. På modulet får du indsigt i og erfaringer indenfor:

  • Lederskab i forbindelse med strategiprocesser
  • Strategisk analyse, -udvikling og -implementering
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse

Arbejdsform
På modulet Det strategiske lederskab arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder. For Frederikshavn Handelsskole og UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra underviserne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Undervisere
Undervisere på forløbet er Svend Pedersen fra UCN Act2learn samt Peter Hostrup Gøtze Petersen fra Frederikshavn Handelsskole.

Svend Pedersen har en Cand. Merc. i Organisation & Strategi. Han har tidligere arbejdet som HR-manager hos Compass Group Danmark, Alfa Laval og Aalborg Portland blandt flere. I dag arbejder Svend som udviklingskonsulent hos UCN Act2learn. Han har derfor erfaring inden for HR, organisationsudvikling, forandringsledelse og undervisning.

Peter Hostrup Gøtze Petersen har en master i Human Ressource Management og har de seneste syv år undervist på forskellige uddannelsesmuligheder på Frederikshavn Handelsskole. Han har erfaring med HR, strategiarbejde og organisatorisk læring mm. Peter har boet og arbejdet som direktionssekretær i Tyskland, og har ifm. sine studier været tilknyttet Folketingets Administration.

Hvem – Hvad - Hvor?
Hvad er en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse. Undervisningen er opdelt i moduler, som gør det nemt for dig at kombinere uddannelse og arbejde. En akademiuddannelse består derfor af en række obligatoriske og valgfrie moduler (akademifag). Hvert modul udløser mellem 5-10 ETCS-point og en fuld akademiuddannelse skal indeholde 60 ECTS-point og fuldføres inden for 3 år (ECTS står for European Credit Transfer System). Du kan vælge at deltage i enkelte moduler/akademifag som et selvstændigt uddannelsesforløb, eller du kan vælge at tage faget som en del af din samlede akademiuddannelse.

Hvem er en akademiuddannelse for?
Du kan deltage i et enkelt akademifag eller en fuld akademiuddannelse, hvis du har to års erhvervserfaring eller en adgangsgivende uddannelse. Det kan eksempelvis være:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående


Hvad koster det?
Dette modul i Det Strategiske Lederskab koster kr. 10.000,- og er inklusiv forplejning på alle kursusdage, undervisningsbøger og materiale.
Kan jeg få støtte (SVU)?


En lang række af akademifag giver dig mulighed for at søge om SVU, som står for Statens Voksenuddannelsesstøtte. SVU er økonomisk støtte til beskæftigede, som ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Du kan søge SVU som dækning for den arbejdsindtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden. Hvis din virksomhed betaler din uddannelse og giver dig fri til at følge undervisningen, modtager virksomheden pengene. Der er mulighed for at søge SVU til forløbet op til kr. 2676 pr. uge/535,20 pr. dag. Læs mere på https://www.svu.dk/

Til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse fra
omstillingsfonden. Læs mere om det på dette link: https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/studievejledning/fondsmidler-til-ufaglærte-og-faglærte

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten.
Kontakt vores kursussekretær Chanette Westergaard på e-mail chaw@fhavnhs.dk eller på telefon: 96 20 55 97. Eller kontakt udviklingskonsulent Katrine Skaarup Andersen for yderligere information på tlf. 27 50 39 10 eller mail ksan@fhavnhs.dk