AKADEMI

Er du i job, og vil du supplere din faglighed med ny viden? Eller vil du opbygge kompetencer inden for et nyt felt, så du kan søge mod nye jobområder? Så kan en akademiuddannelse være et godt valg, som vi udbyder i samarbejde med Act2learn Erhverv.

Akademiuddannelser er korte erhvervsrettede ECTS-uddannelser, som tager afsæt i erhvervslivets aktuelle behov. Med en akademiuddannelse får du en fleksibel efteruddannelse, som du kan tage på deltid. Du kan plukke og sammensætte lige netop det uddannelsesforløb og tempo, der passer dig bedst. Har du ikke mod på eller brug for en hel uddannelse, kan du blot tage et enkelt akademifag for at skærpe dine kompetencer på et bestemt område.

Såfremt du søger SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) skal du være opmærksom på, at dette skal søges ca. 4 uger før opstart af et akademifag. Læs mere her.

Desuden kan du søge tilskud til vores akademiforløb gennem omstillingsfonden. Se her hvordan du gør dette.

En akademiuddannelse i Ledelse giver dig indsigt i en række spændende redskaber – lige fra de gode klassiske,  gennemprøvede tiltag til de helt nye. Uddannelsen fokuserer ikke på at lære dig en række teorier; den fokuserer derimod på, hvordan du kan anvende dem i din hverdag.

Ledelse i praksis

I foråret 2021 afvikler vi akademimodulet i ledelse i praksis. 

Datoer: 20-21/4 + 27-28/4 + 4/5 + 18/5 + 19/5 + 25/5 - 2021

Kl. 08.15-15.15

Eksamen d. 8/6 - 2021

Pris: kr. 10.000, - (Prisen er inkl. undervisningsmateriale og forplejning)

Sted: Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn

Indhold

På modulet Ledelse i praksis lærer du at identificere og vurdere egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i din rolle som leder. Du udvikler din personlige lederadfærd og kvalificerer dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. 

Modulet bringer dig viden og erfaring indenfor:

  • Ledelsesteori 
  • Kommunikation 
  • Lærings- og udviklingsprocesser 
  • Konflikthåndtering

Med ledelsesteori lærer du om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til varetagelsen af lederrollen. Du lærer at forstå betydningen af dialog og kommunikation som værktøj. Med en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen lærer du at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder, samt at præsentere budskaber og problemstillinger. Herunder lærer du om de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for læring og udvikling. Du får indsigt i sparring som grundlag for andres udvikling, og du lærer om brugen af pædagogisk og følelsesmæssig teori i egen- og personaleudviklingsprocesser. Du lærer endvidere om konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur.

På modulet Ledelse i praksis arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

Læs mere her