IT I SEKRETÆRFUNKTIONEN

Arbejdet som sekretær i en moderne virksomhed betyder en hverdag fuld af forandringer, opdateringer, arbejdspres og spændende faglige og personlige udfordringer. Du skal være professionel, effektiv og altid have overblikket, ligesom det forventes, at du kan kommunikere på tværs i organisationen. Kort sagt er sekretærfunktionen en rolle, som er udviklende og kræver udvikling, hvor du på dette kursus lærer at anvende IT værktøjerne effektivt i sekretærfunktionen.

Udbytte

På dette kursus får du konkrete værktøjer indenfor:

  • Nye retskrivningsregler
  • Professionel e-mail håndtering
  • Office crash-kursus i Outlook, Excel og Word

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, der sidder som sekretær og som ønsker at udvikle sine faglige kompetencer i IT. Du har en koordinerende og planlæggende rolle og arbejder dagligt med at kommunikere på flere niveauer i organisationen.

Indhold

Uddannelsen består af 5 timers forløb, hvor vi afklarer dine kompetencer og planlægger det videre forløb med IT kurserne. Derefter får du 4 dage, hvor vi arbejder med Outlook, Excel og Word.
Uddannelsen afsluttes med en test og evaluering. Forløbet varer i alt 5 dage.


Individuel kompetencevurdering i AMU

Fagkode: 40080
Varighed: 0,5 dag

Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

 

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Fagkode: 47218
Varighed: 2 dage

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

 

Håndtering og strukturering af længere tekster

Fagkode: 47214
Varighed: 1 dag

Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende.

Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger.Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.

 

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

Fagkode: 40749
Varighed: 1 dag

Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning.Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.