DIGITAL SALG OG MARKEDSFØRING

Vil du lære, hvordan du opretter en webshop, skabe nye kunder online samt hvordan du kommunikerer online? Så er denne uddannelse i digital salg og markedsføring noget for dig, som giver dig grundlæggende kompetencer i online salg og markedsføring. Uddannelsen sætter fokus på nye markedsføringskanaler som eksempelvis de sociale medier, ligesom den lærer dig at udvikle jeres onlinestrategi, skabe en visuel identitet og styrke kundeloyalitet.

Design af hjemmesider CMS

Fagkode: 40342
Varighed: 2 dage

Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udviklingen og vedligeholdelsen af virksomhedens interne og eksterne webløsninger.

Deltageren kan fremstille mindre hjemmesider ved hjælp af et Content Management System (CMS), som på grund af sin underliggende database og sit særlige redigeringsværktøj er enkelt for andre brugere herefter at redigere indhold i. Deltageren kan implementere og anvende eksisterende designskabeloner og funktionsmoduler og dermed skræddersy portalløsninger til virksomhedens forskellige afdelinger. Deltageren kan instruere i opdatering af portalens indhold ved hjælp af CMS-systemets webbaserede redigeringsværktøj.

 

Nye kunder via viral markedsføring

Fagkode: 40995
Varighed: 2 dage

Målgruppen er medarbejdere og selvstændige, der til daglig arbejder med markedsføring i handels- og servicevirksomheder.

Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens e-strategi (markedsføringsstrategi på Internettet) anvende viral markedsføring til at styrke virksomhedens online markedsføringsindsats. Deltageren kan anvende forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler, herunder sociale netværk, nichesites, communities, blogs mm., og kan vurdere hvilke og hvornår de skal bringes i spil i forhold til virksomhedens ønskede målgruppe. Deltageren kan bistå ved udarbejdelsen af en markedsføringskampagne og kan placere/uploade den i de relevante medier.

 

Grafik og tekster til virksomhedens webside

Fagkode: 45383
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til den administrative it-medarbejder der arbejder eller skal arbejde med vedligeholdelse og opdatering af virksomhedens hjemmeside ved hjælp af administrative it-systemer og som arbejder inden for fx salg, markedsføring, kommunikation eller administration i en virksomhed, der benytter sig af elektroniske værktøjer som internet og hjemmeside.

Deltageren kan arbejde med ét eller flere programmers værktøjer til fremstilling, redigering og formatering af tekster og billeder og evt. andre objekter til virksomhedens hjemmeside, og er i den forbindelse opmærksom på de muligheder og begrænsninger, der er, når de skal vises på en hjemmeside. Deltageren kan med virksomhedens målgruppe for øje foretage kvalificerede valg af virkemidler og effekter til hjemmesiden.

 

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion

Fagkode: 45859
Varighed: 2 dage

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Uddannelsesmålet henvender sig til deltagere uden de store forudsætninger indenfor digital billedbehandling men som vil opnå den nødvendige viden svarende til at kunne, på en ukompliceret måde, anvende digitale billeder i forbindelse med billeddokumentation i sit arbejde.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelsen af arbejdsopgaver hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel. Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print.

 

E-administration og betalingssystemer

Fagkode: 45955
Varighed: 2 dage

Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker at forbedre de eksisterende e-løsninger.

Med udgangspunkt i et valgt system, kan deltageren anvende elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger for at optimere administrative arbejdsgange ved online salg og forsendelser af varer. Deltageren kan anvende transaktions- og betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. Deltageren kan endvidere generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for tilpasning af firmaets salgsstrategier. Kurset er målrettet til amu-målgruppen, til medarbejdere der arbejder dagligt med salg, service og økonomiske administrative opgaver.

 

Medvirken til virksomhedens webstrategi

Fagkode: 46503
Varighed: 1 dag

Uddannelsen er udviklet til den administrative it-medarbejder, der arbejder eller skal arbejde strategisk med virksomhedens brug af internettet, fx inden for salg, markedsføring, kommunikation eller administration.

Deltageren har kendskab til de vigtigste interessenter for virksomhedens hjemmeside (websted) og kan medvirke til at undersøge virksomhedens webbehov, via fx spørgeskemaer. På baggrund af webundersøgelsens resultater, kan deltageren bidrage til udformningen af en webstrategi, der understøtter virksomhedens samlede profil og forretningsstrategi. Deltageren kender webstedets kerneindhold, herunder valgte fokusområder, metoder til kommunikation, salg til og servicering af kunder mv., og kan skriftligt opstille et overblik over de ressourcer, der skal bruges på hjemmesideoptimeringen i forbindelse med virksomhedens nye webstrategi.

 

Opbygning af virksomhedens website

Fagkode: 48404
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til den administrative it-medarbejder, der skal medvirke i opbygningen af virksomhedens website.

Deltageren kan til brug for virksomhedens kommunikationsløsninger fremstille webløsninger med tekst, grafik og links ved hjælp af en web-editor eller et CMS. Deltageren kan medvirke ved afdækningen af virksomhedens internetbaserede kommunikationsbehov og vurdere den tekniske kodeopbygning af et site samt anvendelse af tekst, grafik, links, m.v. Deltageren har viden om internetnavigation, links og brug af hensigtsmæssige filnavne og filstrukturer.

 

Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug

Fagkode: 47299
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med skriftlig kommunikation.

Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster. Endvidere har deltageren kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug.

 

Tekster til nettet- formulering og opbygning

Fagkode: 47301
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med skriftlig kommunikation.

Deltageren kan skrive og redigere tekster til hjemmesider, intranet og andre elektroniske kanaler, så de udnytter mediets særlige præmisser og fremstår overskuelige og brugervenlige. Endvidere kan deltageren anvende teknikker til at gøre teksterne søgemaskineoptimerede ved at anvende nøgleord, præcise sidetitler og links. Endeligt kan deltageren vurdere anvendelsen af og inddrage nye elektroniske kommunikationsmedier.

 

Sociale medier som kommunikationskanal i detail

Fagkode: 47341
Varighed: 1 dag

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsvirksomheder, der arbejder med sociale medier som internt og eksternt kommunikationsmiddel.

Deltageren har kendskab til forskellige sociale medier. Deltageren har kendskab til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som kommunikationskanal til kunderne. Deltageren har kendskab til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som kommunikationskanal til medarbejderne.

 

Markedsføring med sociale medier i detailhandlen

Fagkode: 47342
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsvirksomheder, der arbejder med kampagner i forhold til markedsføring og profilering af butikken.

Deltageren kan vedligeholde butikkens profil på sociale medier. Deltageren kan kommunikere forskelligartede kampagner via sociale medier med det formål at brande butikken. De typiske kampagner er højtider, sæson og temaer. Deltageren kan anvende sociale medier til at markedsføre detailhandlens skiftende tilbud og nyheder samt aktiviteter og oplevelser rettet mod kunderne. Deltageren har kendskab til hvordan man målrettet kan anvende sociale medier til at tiltrække kunder til butikken.

 

Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandlen

Fagkode: 47343
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsvirksomheder, der arbejder med eller ønsker at øge butikkens kundeloyalitet.

Deltageren opnår kendskab til og kan anvende sociale medieplatforme med afsæt i detailhandelsvirksomhedens målsætning til at fastholde og udbygge kundeloyalitet. Deltageren er bevidst om brugeradfærd på de sociale medier. Deltageren kan anvende konkrete teknikker til dialog med butikkens kunder via forskellige sociale medier, fx teknikker der støtter op om kundernes kommunikation om produkterne, eller som inddrager kunderne i udvikling af nye produkter. Deltageren har forståelse for detailhandelsvirksomhedens koncept med henblik på vedligeholdelse af kundeloyalitet.

 

Valg af markedsføringskanal

Fagkode: 47562
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med markedsføring i virksomheder inden for viden- og forretningsservice samt handelserhvervene.

Deltageren kan, via viden om segmentering som værktøj til målgruppeudvælgelse samt viden om forskellige online og offline markedsføringskanaler, herunder sociale medier og internetbaserede netværk, vurdere og udvælge den mest relevante markedsføringskanal til en udvalgt målgruppe.Deltageren kan deltage i arbejdet med at iværksætte en markedsføringskampagne i forskellige markedsføringskanaler, fx med input til opsætning af annoncer, valg af søgeord, mv.