Medarbejderen i forandringsprocesser

Vil du bidrage til den udvikling, din arbejdsplads er i? Og vil du sikre samspil og effektiv kommunikation blandt kollegaer samt borgere?

Denne uddannelse sætter fokus på, at du bliver en nøglespiller i forandringsprocesser, som hele tiden kræver nye måder at samarbejde og kommunikere på. Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om forandringsprocesser, ligesom du lærer at tage del i udviklingen heraf. Du får konkrete værktøjer til at varetage en effektiv kommunikation, som er limen i en forandringsproces, ligesom den bidrager til nye perspekter at samarbejde på. Sidst men ikke mindst indebærer en god kommunikationskultur mulighed for feedback, hvor du får redskaber til give konstruktiv feedback.

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Fagkode: 44383
Varighed: 2 dage

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

 

Dialog og samarbejde i den offentlige forvaltning

Fagkode: 44723
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere eller medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt.

Deltageren kan betjene borgeren på en respektfuld og professionel måde, under hensyntagen til borgerens individuelle behov i kontakten med den offentlige forvaltning.Deltageren kan indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger.Deltageren kan arbejde tværfagligt og helhedsorienteret for at yde den bedste service til borgerne.Desuden kan deltageren, via viden om konflikttemaer og aktiv lytning, håndtere konflikter i forhold til både interne og eksterne samarbejdsparter.

 

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Fagkode: 47297
Varighed: 1 dage

Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.