SALG OG KVALITET I KUNDESERVICE

Vil du gerne skabe øget salg og mere kvalitet i din service? Så er dette kursus noget for dig, som klæder dig på til at varetage professionelt salg. Kurset kommer rundt om alle salgets faser og styrker dine kompetencer i salgsteknik.

Herudover lærer du om kvalitet i service, så denne ydes i overensstemmelse med virksomhedens mål og serviceprofil. Med udgangspunkt i kundetyper, kulturbaggrunde og kvalitetkrav fra kunder får du redskaber til håndtering af konflikter, ligesom du lærer at udvise forståelse i krisesituationer og håndtere disse på en serviceorienteret måde.

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Fagkode: 40003
Varighed: 2 dage

Uddannelsen retter sig mod den del af AMU-målgruppen, der har lidt eller ingen erfaring inden for salg, og som skal varetage salgsopgaver og grundlæggende kundekontakt inden for salg- og serviceerhvervet.

Deltageren kan varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens produkter og services. Deltageren kan varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg. Deltageren kan desuden afslutte kontakten på en positiv måde.

 

Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen

Fagkode: 46500
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til frontmedarbejdere i turist-, rejse- og oplevelsesbranchen som har lidt eller nogen erfaringer med service, og som har en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan yde kundeservice ved personlig og telefonisk betjening. Deltageren kan gøre dette i overensstemmelse med virksomhedens mål og serviceprofil. Endvidere kan deltageren ved sin sprogbrug og adfærd håndtere de enkelte kundetyper, og håndtere eventuelle opståede konflikter samt yde en kulturdifferentieret service under hensyn til de særlige forhold i turist- og rejsebranchen. Deltageren kender betydningen af kvalitet i leverancen for virksomhedens troværdighed og omdømme. Deltageren kan forholde sig til kvalitetskrav fra kunder, interne og eksterne samarbejdspartnere, samt vurdere eget bidrag i forhold til virksomhedens kvalitetsarbejde.