"Jeg oplever, at det er nemt at omsætte teorien til praksis, fordi jeg kan relatere det konkret til hverdagen. Jeg arbejder på at integrere de værktøjer, vi har lært, og jeg kan allerede se flere steder, hvor de er anvendelige. Det er et stor plus, at vi er blandet på tværs af afdelinger. Det giver en god dynamik med nye input og inspiration."


Julie Tvilling Jensen

Daglig Pædagogisk Leder

"Uddannelsen har lært mig, hvordan jeg kan reagere spontant i praksis i daglige ledelsesmæssige situationer. Vi kommer så tæt på praksis, at jeg kan bruge det med det samme.Jeg har lært mig selv bedre at kende og er bevidst om mine stærke og svage sider. Jeg kan på den måde tilpasse mig situationen og er obs på, hvad jeg skal arbejdefokuseret med."

Gert Henrik Christensen
Teamleder

"Der er to ord, der kendetegner 1. linje ledere uddannelsen; konkret og brugbar – så enkelt er det. Jeg går direkte fra kurset tilbage på mit arbejde og bruger ledelsesredskaberne. Der er stor værdi i, at det er mine egne problemstillinger, jeg kan bringe i spil i undervisningen og få sparring på."

Charlotte A. Jensen
Souschef


"Det særlige ved dette fag er, at der fra dag 1 er et grundlæggende fokus på at give os konkrete redskaber, som vi kan bruge i praksis. Forløbet har blandt andet givet mig værktøjer til at omskrive vores tekniske tekster, så de bliver lettere at forstå og fordøje. Med kun fire undervisningsdage er faget meget intenst. Derfor er jeg glad for, at der har været begrænset gruppearbejde til fordel for faglige indlæg, summeøvelser og skriveøvelser i klassen."

Dorthe Krogh
Beredskabsinspektør

"Som leder i Beredskabet har jeg i den seneste tid oplevet mange store forandringer - ikke mindst er ordet 'strukturændringer' nok kommet for t blive. Det betød, at jeg manglede nogle ledelsesværktøjer, og blev opfordret til at tage førstelinjelederkurset hos Kursuscentret."

Sven Ingvardsen
Beredskabsinspektør

"Det er en fornøjelse at komme på skolebænken igen, når undervisningen er så relevant og brugbar som denne. Mette er opmærksom på, at vi sammen afprøver redskaberne i forlængelse af de faglige indlæg. Det har bidraget til, at jeg hurtigt i forløbet har kunne bruge redskaberne på mit arbejde. Jeg er i højere grad bevidst om mit sprog. Fx sørger jeg for at være direkte i min henvendelsesform og skrive på modtagers præmisser. Ligesom jeg har fået en mere kreativ tilgang til mine tekster, hvilket får skriveprocessen til at flyde lettere."

Anita Ø. Rønn Christensen
Sekretær