TILSKUDSMULIGHEDER

I nogle tilfælde kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til deltagelse i  efter- og videreuddannelse. Dette kan være via kompetencefonde eller offentlige tilskud som SVU, VEU-godtgørelse eller jobrotation.

Læs mere om tilskudsmulighederne herunder: