KOMPETENCEFONDE

I nogle tilfælde kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse. Dette er muligt, hvis du er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmaterialer.


Den Kommunale Kompetencefond:

http://denkommunalekompetencefond.dk/

Andre relevante kompetencefonde: