UDLICITERET UNDERVISNING

Vi har i år ingen aftaler om udliciteret undervisning.