Kursusudbud - andet halvår af 2021

Nedenfor finder du Frederikshavn Handelsskoles kursus- og uddannelsesudbud for 2. halvår 2021.

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til et kursus eller behov for yderligere informationer.

Det strategiske lederskab  - 10 ECTH 

Er du leder, kommende leder eller er interesseret i ledelse, så er modulet noget for dig. 

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. Du lærer, hvordan du løbende udvikler din personlige lederadfærd, -tilgang og -praksis, således du kan (for)blive en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet. Du får erfaringer inden for strategianalyse, -udvikling, og -implementering.

Du lærer at karakterisere en organisations strategiske situation og udviklingsbehov, samt iværksætte udviklingsmæssige tiltag. Herunder opkvalificerer du dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd. Du får forståelse for konsekvenserne af forskellige strategiske tiltag og udviklingsprocesser på det organisatoriske såvel som det personlige plan. Du får ledelsesmæssig handlekraft til at omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab, og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. På modulet får du indsigt i og erfaringer indenfor:

  • Lederskab i forbindelse med strategiprocesser
  • Strategisk analyse, -udvikling og -implementering
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse

Varighed: 8 dage + vejledning + eksamensdag
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9  
Tilmelding via Chanette Westergaard chaw@fhavnhs eller på telefon 9620 5597 eller via tilmeldingsblanketten 

Læs mere her

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Dette kursus er for nuværende og kommende praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse. Dette kursus giver dig indblik i redskaber til vejledning af studerende, arbejdet med praktikkens mål i uddannelsesplanen, samt øvelse i at evaluere og bedømme de studerendes lærling. 

Afvikles december 2021

AMU Nr. 45917
Varighed: 1 dag
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9 
Tilmelding via Chanette Westergaard chaw@fhavnhs eller på telefon 9620 5597