Kursusudbud - 2022

Nedenfor finder du Frederikshavn Handelsskoles kursus- og uddannelsesudbud. 

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til et kursus eller behov for yderligere informationer.

Akademi - ledelse

Akademiuddannelsen i Ledelse er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt

I 2022 udbyder vi de tre obligatoriske akademimoduler i ledelse

Lederuddannelsen tager sigte på videreudvikling af en helhedsorienteret, individuel personlig og faglig profil, som giver dig såvel en teoretisk kompetence som en praksisnær kompetence med umiddelbar tæt kobling til den daglige lederfunktion