Kursusudbud - 2022

Nedenfor finder du Frederikshavn Handelsskoles kursus- og uddannelsesudbud. 

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til et kursus eller behov for yderligere informationer.

Akademiuddannelsen i Ledelse er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt

I 2022 udbyder vi de tre obligatoriske akademimoduler i ledelse

Lederuddannelsen tager sigte på videreudvikling af en helhedsorienteret, individuel personlig og faglig profil, som giver dig såvel en teoretisk kompetence som en praksisnær kompetence med umiddelbar tæt kobling til den daglige lederfunktion.

 

Organisation og arbejdspsykologi - 10 ETCS 

På modulet Organisation og arbejdspsykologi sætter vi fokus på den nyeste viden inden for organisationsdesign og- kultur, og vi ser på, hvordan organisationer styres og ledes. Du få indsigt i de organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutid og fremtid. Du lærer om organisationsstruktur, styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder, samt organisationskultur.

Vi glemmer ikke dem, der skaber resultatet og giver os succes, nemlig menneskene i organisationen. Med fagområdet inden for arbejdspsykologi udvikler du din forståelse for psykologiske processer og problemstillinger, som ofte finder sted i organisationslivet. Du lærer om motivation i arbejdslivet, trivsel og arbejdsmiljø, samt teams og individer. Overordnet opkvalificerer du dig til at tage del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger, og i kraft af dine nye indsigter kan du i fremtiden bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse. På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Organisationsdesign og – kultur
  • Psykologiske processer og problemstillinger i organisationer
  • Strategiske værktøjer

Arbejdsform

På modulet Organisation og arbejdspsykologi arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Varighed: 8 dage + vejledning + eksamensdag
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9  
Tilmelding via Chanette Westergaard chaw@fhavnhs eller på telefon 9620 5597 eller via tilmeldingsblanketten 

 

Organisation og arbejdspsykologi - forår 2022

Dag

Ugedag

Dato

Uge

 

 

Dag 1

Onsdag  

9. februar 2022

Uge 6

 

Dag 2

Tirsdag  

15. februar 2022

Uge 7

 

Dag 3

Onsdag

16. februar 2022

Uge 7

 

Dag 4

Tirsdag

01.-marts 2022

Uge 9

 

Dag 5

Tirsdag

08. marts 2022

Uge 10

 

Dag 6

Tirsdag

15. marts 2022

Uge 11

 

Dag 7

Onsdag

16. marts 2022

Uge 11

 

Dag 8

Tirsdag

22. marts 2022

Uge 12

 

Vejledning

Onsdag

23. marts 2022

Uge 12

 

Opgaveaflevering

Tirsdag

29. marts 2022

Uge 13

 

Eksamen

Mandag

04. april 2022

Uge 14

 

Ledelse i praksis - 10 ETCS 

Styrk din lederprofil

Hvad driver dig som leder? Og hvordan påvirker din motivation din lederpraksis og dine medarbejdere? Det kan du blive klogere på med modulet Ledelse i praksis.

På modulet styrker og udvikler du din lederprofil. Du får kendskab til de ledelsesmæssige krav og forventninger, som knytter sig til lederrollen. Du lærer at identificere og vurdere dine egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i din rolle som leder, og du bliver bedre til at anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis.

Med dine nye kompetencer kan du varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Du har viden om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Du kan gøre brug af forskellige kommunikative strategier, og du har redskaber til at håndtere konflikter.

Modulet i Ledelse i praksis henvender sig til dig, som arbejder – eller har en ambition om at arbejde - med ledelsesmæssige opgaver. Du har typisk nogle års ledererfaring, men ingen formel lederuddannelse. Du kan også have ledelsesopgaver uden personaleansvar - for eksempel i en koordinatorfunktion.

På modulet arbejder du med din egen lederprofil og med forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Du lærer at forstå betydningen af dialog som værktøj og at forholde dig bevidst til din kommunikation.

Med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen får du redskaberne til at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder og at præsentere budskaber og problemstillinger.

Du får viden om de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for læring og udvikling. Du får indsigt i sparring som grundlag for andres udvikling, og du lærer om brugen af pædagogisk og følelsesmæssig teori i egen- og personaleudviklingsprocesser. Du lærer også om konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur.

Modulet giver dig viden om og erfaring inden for:

  • Ledelsesteori
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering

Varighed: 8 dage + vejledning + eksamensdag
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9  
Tilmelding via Chanette Westergaard chaw@fhavnhs eller på telefon 9620 5597 eller via tilmeldingsblanketten 

Ledelse i praksis - forår 2022

Dag

Ugedag

Dato

Uge

 

 

Dag 1

Onsdag

06. april 2022

Uge 14

 

Dag 2

Torsdag

07. april 2022

Uge 14

 

Dag 3

Onsdag

20. april 2022

Uge 16

 

Dag 4

Tirsdag

26. april 2022

Uge 17

 

Dag 5

Onsdag

27. april 2022

Uge 17

 

Dag 6

Tirsdag

03. maj 2022

Uge 18

 

Dag 7

Tirsdag

10. maj 2022

Uge 19

 

Dag 8

Tirsdag

17. maj 2022

Uge 20

 

Vejledning

Onsdag

18. maj 2022

Uge 20

 

Opgaveaflevering

Tirsdag

24. maj 2022

Uge 21

 

Eksamen

Tirsdag

31. maj 2022

Uge 22

 

 

Det strategiske lederskab  - 10 ETCS 

Er du leder, kommende leder eller er interesseret i ledelse, så er modulet noget for dig. 

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. Du lærer, hvordan du løbende udvikler din personlige lederadfærd, -tilgang og -praksis, således du kan (for)blive en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet. Du får erfaringer inden for strategianalyse, -udvikling, og -implementering.

Du lærer at karakterisere en organisations strategiske situation og udviklingsbehov, samt iværksætte udviklingsmæssige tiltag. Herunder opkvalificerer du dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd. Du får forståelse for konsekvenserne af forskellige strategiske tiltag og udviklingsprocesser på det organisatoriske såvel som det personlige plan. Du får ledelsesmæssig handlekraft til at omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab, og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. På modulet får du indsigt i og erfaringer indenfor:

  • Lederskab i forbindelse med strategiprocesser
  • Strategisk analyse, -udvikling og -implementering
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse

Varighed: 8 dage + vejledning + eksamensdag
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9  
Tilmelding via Chanette Westergaard chaw@fhavnhs eller på telefon 9620 5597 eller via tilmeldingsblanketten 

Det strategiske lederskab - efterår 2022

Dag

Ugedag

Dato

Uge

 

 

Dag 1

Tirsdag

13. september 2022

Uge 37

 

Dag 2

Onsdag

14. september 2022

Uge 37

 

Vejledning

Tirsdag

20. september 2022

Uge 38

 

Dag 3

Onsdag

21. september 2022

Uge 38

 

Dag 4

Tirsdag

27. september 2022

Uge 39

 

Dag 5

Tirsdag

04. oktober 2022

Uge 40

 

Dag 6

Tirsdag

11. oktober 2022

Uge 41

 

Dag 7

Tirsdag

25. oktober 2022

Uge 43

 

Dag 8

Onsdag

26. oktober 2022

Uge 43

 

Opgaveaflevering

Tirsdag

01 november 2022

Uge 44

 

Eksamen

Tirsdag

08. november 2022

Uge 45

 

 

 

Til og med 2022 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse på akademiniveau

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.   

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet.  

Det er nemt for dig at få del i fondsmidlerne. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os. Så sørger vi for det videre arbejde.

Når du tilmelder dig et modul, skal du skrive i kommentarfeltet, at du søger Omstillingsfonden.

Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde og underskrive vores tro- og love-erklæring, hvori du bekræfter, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig.

Så betaler vi for dig. Det vil sige, at du ikke skal have pengene op af lommen.  

Læs mere om Omstillingsfonden 

 

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Dette kursus er for nuværende og kommende praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse. Dette kursus giver dig indblik i redskaber til vejledning af studerende, arbejdet med praktikkens mål i uddannelsesplanen, samt øvelse i at evaluere og bedømme de studerendes lærling. 

2. februar 2022

AMU Nr. 45917
Varighed: 1 dag
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9 
Tilmelding via Chanette Westergaard chaw@fhavnhs eller på telefon 9620 5597

 

Læs mere her