Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Ledelse i praksis

Styrk din lederprofil. Start 25. januar 2024

Hvad driver dig som leder? Og hvordan påvirker din motivation din lederpraksis og dine medarbejdere? Det kan du blive klogere på med modulet Ledelse i praksis.

På modulet styrker og udvikler du din lederprofil. Du får kendskab til de ledelsesmæssige krav og forventninger, som knytter sig til lederrollen. Du lærer at identificere og vurdere dine egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i din rolle som leder, og du bliver bedre til at anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis

Hvad får du ud af modulet Ledelse i praksis?

Med dine nye kompetencer kan du varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis.

Du har viden om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Du kan gøre brug af forskellige kommunikative strategier, og du har redskaber til at håndtere konflikter.

Hvem henvender forløbet sig til?

Modulet i Ledelse i praksis henvender sig til dig, som arbejder – eller har en ambition om at arbejde – med ledelsesmæssige opgaver. Du har typisk nogle års ledererfaring, men ingen formel lederuddannelse. Du kan også have ledelsesopgaver uden personaleansvar – for eksempel i en koordinatorfunktion.

Fagligt indhold

På modulet arbejder du med din egen lederprofil og med forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Du lærer at forstå betydningen af dialog som værktøj og at forholde dig bevidst til din kommunikation.

Med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen får du redskaberne til at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder og at præsentere budskaber og problemstillinger.

Du får viden om de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for læring og udvikling. Du får indsigt i sparring som grundlag for andres udvikling, og du lærer om brugen af pædagogisk og følelsesmæssig teori i egen- og personaleudviklingsprocesser. Du lærer også om konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur.

Modulet giver dig viden om og erfaring inden for:

  • Ledelsesteori
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering

Praksisnær uddannelse

På modulet Ledelse i praksis arbejder vi deltager-, praksis- og procesbaseret. Vi veksler mellem undervisning, hvor vi inddrager dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. I undervisningen bliver du støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

Opbygning og forløb

Undervisningen skifter mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser.

Du kan læse modulet som selvstændig uddannelse eller som en del af akademiuddannelsen i ledelse.

Mød dine undervisere

Underviserne på modulet har både teoretisk og praktisk erfaring inden for ledelse på forskellige niveauer fra både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. De er opdateret på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler i undervisningen.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Tilskud og økonomisk støtte

Du kan ofte søge om økonomisk støtte, hvis du tager et kursus, eller en efter- og videreuddannelse. Støtten kan fx dække deltagergebyr, transport, bøger m.m. 

En af de mest udbredte måder at søge om tilskud på, er en ansøgning til en kompetencefond. Ofte er en kompetencefond knyttet op på din overenskomst. Læs om dine muligheder på siden kompetencefonde.