Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Organisation og arbejdspsykologi

Få den nyeste viden om organisationsdesign og arbejdspsykologi. Start 22. marts 2023.

På modulet Organisation og arbejdspsykologi sætter vi fokus på den nyeste viden inden for organisationsdesign og- kultur, og vi ser på, hvordan organisationer styres og ledes. Du få indsigt i de organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutid og fremtid. Du lærer om organisationsstruktur, styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder, samt organisationskultur.

Vi glemmer ikke dem, der skaber resultatet og giver os succes, nemlig menneskene i organisationen. Med fagområdet inden for arbejdspsykologi udvikler du din forståelse for psykologiske processer og problemstillinger, som ofte finder sted i organisationslivet. Du lærer om motivation i arbejdslivet, trivsel og arbejdsmiljø, samt teams og individer. Overordnet opkvalificerer du dig til at tage del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger, og i kraft af dine nye indsigter kan du i fremtiden bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse. På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Organisationsdesign og – kultur
  • Psykologiske processer og problemstillinger i organisationer
  • Strategiske værktøjer

Arbejdsform

På modulet Organisation og arbejdspsykologi arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Har du allerede et eller flere af modulerne?

Så kontakt uddannelsessekretær Lone Nøhr på telefon 72 69 17 25 eller mail lon@UCNact2learn.dk, da Lone har overblikket over de udbudte moduler.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Tilskud og økonomisk støtte

Du kan ofte søge om økonomisk støtte, hvis du tager et kursus, eller en efter- og videreuddannelse. Støtten kan fx dække deltagergebyr, transport, bøger m.m. 

En af de mest udbredte måder at søge om tilskud på, er en ansøgning til en kompetencefond. Ofte er en kompetencefond knyttet op på din overenskomst. Læs om dine muligheder på siden kompetencefonde.

Derudover kan du, hvis du er faglært eller ufaglært, til og med 2022, ekstraordinært søge op til 10.000 kr. hos Omstillingsfonden. Du kan dog kun søge hos Omstillingsfonden, hvis du er lønmodtager og dit højeste uddannelsesniveau er en gymnasieuddannelse, eller en erhvervsuddannelse, fx som tømrer, kok eller sosu-assistent. Omvendt betyder det også, at du ikke kan søge hos Omstillingsfonden, hvis du fx har en erhvervsakademiuddannelse, eller en anden form for videregående uddannelse. Se om du opfylder betingelserne for at få tilskud til din efteruddannelse fra Omstillingsfonden, og hvad det fx kræver af dig i tilmeldingsfasen.