Pædagogisk udgangspunkt og værdier 

Vi møder enkelt personer og organisationer, hvor de er, og vi udnytter vores faglige dygtighed i kraft af dette møde. Gode fagkundskaber er en selvfølgelighed i vores arbejdsmetode. Vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Hos os indebærer kundskab imidlertid meget mere end det. Kundskab er for os at forstå det, vores kunder forstår, og at se det vores kunder ser, og så begynde præcis dér.

Ligeværd / nærvær / initiativ

Vi handler med afsæt i værdierne nærvær, ligeværd og initiativ – og tager udgangspunkt i praksisnær undervisning. Det betyder, at vi prioriterer, at undervisningen har fokus på, at arbejdsmarkedets aktuelle behov og udfordringer bliver aktivt inddraget, så kundens behov tilgodeses bedst muligt. Denne markedsorientering sikres gennem et lokalt og nationalt netværk af virksomheder, organisationer og eksterne konsulenter.

Lytte og forstå

Vi har fokus på at give plads til både personlig og faglig udvikling. Den enkelte kursist inddrages derfor løbende som en aktiv del af undervisningen og kan sætte sit individuelle præg på forløbet. Dette sikres ved, at konsulenten i det omfang målbeskrivelsen for kurset tillader det, differentierer kurset med udgangspunkt i kundens personlige behov. Vores efteruddannelsesudbud rummer dermed både muligheden for selvindsigt og organisatorisk udvikling.

Hjemmebane og udebane

Kunderne går på kurserne i en relativt kort periode – og en væsentlig del af de aktiviteter, der gennemføres på kurset, foregår ude på virksomheden eller på et konferencested. Vores pædagogiske læringsmiljø er således ikke bundet til et fysisk miljø men snarere til den kultur, som markedet skaber. Derfor taler vi hellere om læringskultur end læringsmiljø. Den kundeorienterede undervisning indebærer, at kunderne får indsigt i og forståelse af faglige teorier og metoder i sammenhæng med analyse og løsning af konkrete problemstillinger i egen virksomhed. Dermed bliver læringsbegrebet ofte meget konkret i voksenundervisningen. Jo mere praksisnære aktiviteterne er, jo mere synligt er det, om læringen bliver en succes eller ej. Læringskulturen skal inspirere og motivere vores kunder til at løfte sig. Hvis kunderne får oplevelsen af at blive løftet, er det lykkedes at skabe et godt voksenpædagogisk miljø.