Profilværktøjet Garuda

Vil du gerne kende til din styrker og udviklingspotentialer? Og vil du gerne have et redskab, der skaber en fælles platform for dialog på din arbejdsplads? Så er Garuda et godt bud, som arbejder med den menneskelige side af medarbejder – og lederudvikling.

Vi har mere end 15 års erfaring med arbejde med Garudas dialogværktøjer, som er et anerkendt og effektivt redskab, der sætter fokus på personlige og organisatoriske kompetencer.

Vi arbejder primært med to profiler

FokusProfilen er en typeindikator, der kortlægger, hvilke opgaver den enkelte medarbejder foretrækker (og er bedst til) at fokusere på inden for fire måleområder: Integration, udvikling, resultat og grunder. Profilen bliver typisk brugt i forbindelse med teamudvikling og personlig udvikling. Består af 64 spørgsmål.

Kompetenceprofilen går en tand dybere end fokusprofilen, idet den måler på flere områder. Kompetenceprofilen er inspireret af – og indskriver sig i de såkaldte trækteorier, hvis opgave er identificere, klassificere og (i et vist omfang) forklare de personlighedstræk, der er i spil i arbejdslivet. Profilen bliver typisk brugt i forbindelse med rekrutteringsprocesser og udvikling af ledergrupper.

Fælles for profilerne er, at de giver et nuanceret billede af en persons drivkræfter, motiver, behov og adfærd, som kan danne grundlag for en dialog, hvor man kan drøfte og afklare personens styrker og udfordring i forhold til en konkret situation. Vi er særligt begejstrede for værktøjernes visuelle udformning, som gør profilerne lette og overskuelige at forstå.

Teamudvikling med profilværktøjer

Det er et grundlæggende vilkår for succesfuld udvikling af teams, at man forstår og accepterer at mennesker har forskellige personlige kompetencer og forskelligt fokus. Og at man gør sig klart at forskellighed er en ressource, som kan og bør udnyttes. Garuda profilværktøjerne synliggør de forskellige personprofiler i en organisation og i teams. Dermed kan du bl.a. afdække hvorfor det kan være svært for nogle mennesker at kommunikere med hinanden og arbejde sammen, når de leverer glimrende resultater i andre sammenhænge.

Bestil en Garuda-profil inkl. personlig tilbagemelding

Garuda er et profilværktøj, som synliggør dine styrker og udviklingsområder. På den måde bliver du mere bevidst om, hvordan du bedst muligt udvikler dig som en del af et team eller som leder. Bestil en Garuda-profil med det samme og bliv klogere på dig selv. Du kan bestille ved at kontakte os på følgende måder: 

Telefon: 96 20 55 97
E-mail: chaw@colearning.dk

Bemærk at vi ved kørsel uden for Frederikshavn forbeholder os ret til at fakturere kørsel efter statens takster.

Vidste du, at ved brug af struktureret interview, personlighedstest, færdighedstest samt referencetagning kan man ved en rekruttering opnå en træfsikkerhed på op mod 80%, dvs. der er 80% sandsynlighed for, at man får det man regner med at få. Ved brug af ustruktureret interview/mavefornemmelse alene er træfsikkerheden 10%!
(Kilde: Dansk Psykologisk Forlag.)