Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Projektledelse

Lær hvordan du styrer projekter fra de indledende faser til afslutning og evaluering Start 10. januar 2023

Du får grundlæggende forståelse for de redskaber, du kan bruge i fremtiden for at skabe gode projekter.

På modulet – Projektledelse – gennemgår du et fagligt såvel som personligt udviklingsforløb. Du får erfaring med grundlæggende, styringsmæssige værktøjer i projektledelsessammenhæng, således du fremover kan planlægge og styre projekter.

Udbytte

Du lærer at analysere forudsætninger og rammer for opstillingen af et projekts styringsmæssige grundlag. Igennem forløbet får du indblik i egne styrker og udviklingspunkter, således du fremover kan agere succesfuldt inden for denne komplekse disciplin.

Du får indsigt i og erfaring med:

  • Projekters styringsmæssige grundlag
  • Grundlæggende styrings- og ledelsesmæssige værktøjer
  • Egne styrker og udviklingspunkter

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt procesforløb. Du trænes gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring, hverdag og realistiske projektsituationer.

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Tilskud og økonomisk støtte

Du kan ofte søge om økonomisk støtte, hvis du tager et kursus, eller en efter- og videreuddannelse. Støtten kan fx dække deltagergebyr, transport, bøger m.m. 

En af de mest udbredte måder at søge om tilskud på, er en ansøgning til en kompetencefond. Ofte er en kompetencefond knyttet op på din overenskomst. Læs om dine muligheder på siden kompetencefonde.

Derudover kan du, hvis du er faglært eller ufaglært, til og med 2022, ekstraordinært søge op til 10.000 kr. hos Omstillingsfonden. Du kan dog kun søge hos Omstillingsfonden, hvis du er lønmodtager og dit højeste uddannelsesniveau er en gymnasieuddannelse, eller en erhvervsuddannelse, fx som tømrer, kok eller sosu-assistent. Omvendt betyder det også, at du ikke kan søge hos Omstillingsfonden, hvis du fx har en erhvervsakademiuddannelse, eller en anden form for videregående uddannelse. Se om du opfylder betingelserne for at få tilskud til din efteruddannelse fra Omstillingsfonden, og hvad det fx kræver af dig i tilmeldingsfasen.