Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Testimonials

Her kan du høre fra nogle af vores deltagere, hvad deres oplevelse har været med at opkvalificere eller efteruddanne sig hos os.

Max Muhling, Slagtermester Danish Crown

Deltager på akademiforløb I ledelse.

Kasper Lindbjerg Christensen, Materialeforvalter Flådestationen

Deltager på Ledelse i praksis.