Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Tilskudsmuligheder

I nogle tilfælde kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse. Dette kan være via kompetencefonde eller offentlige tilskud som SVU, VEU-godtgørelse eller jobrotation.

Læs mere om tilskudsmulighederne her: