Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Kompetencefonde

I nogle tilfælde kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Dette er muligt, hvis du er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmaterialer.

Den Kommunale Kompetencefond:

http://denkommunalekompetencefond.dk/

Andre relevante kompetencefonde: