Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud i forbindelse med kurser.

Jobrotation

Med jobrotation kan virksomheden efteruddanne medarbejderne og få driften op i gear. Jobcenteret hjælper med at finde vikarer, der kan tage over for medarbejderne, som skal på kursus. Som virksomhed kan man
næsten få dækket hele lønnen via jobrotationsydelse, hvis der bliver ansat en ledig som vikar mindst 10 timer om ugen. Jobcenteret hjælper ligeledes med tilrettelæggelse og afvikling af jobrotationsforløbet.

Læs mere: www.brugjobrotation.dk

SVU

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Læs mere: www.svu.dk

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Læs mere: www.veug.dk