Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Ledelse i praksis

Start 18. marts 2025. Hvad driver dig som leder? Og hvordan påvirker din motivation din lederpraksis og dine medarbejdere? Det kan du blive klogere på med modulet Ledelse i praksis.

På modulet styrker og udvikler du din lederprofil. Du får kendskab til de ledelsesmæssige krav og forventninger, som knytter sig til lederrollen. Du lærer at identificere og vurdere dine egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i din rolle som leder, og du bliver bedre til at anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis.

Hvad får du ud af modulet?

Med dine nye kompetencer kan du varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis.

Du har viden om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Du kan gøre brug af forskellige kommunikative strategier, og du har redskaber til at håndtere konflikter.

Fagligt indhold

På modulet arbejder du med din egen lederprofil og med forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Du lærer at forstå betydningen af dialog som værktøj og at forholde dig bevidst til din kommunikation.

Med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen får du redskaberne til at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder og at præsentere budskaber og problemstillinger.

Du får viden om de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for læring og udvikling. Du får indsigt i sparring som grundlag for andres udvikling, og du lærer om brugen af pædagogisk og følelsesmæssig teori i egen- og personaleudviklingsprocesser. Du lærer også om konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur.

Modulet giver dig viden om og erfaring inden for:

  • Ledelsesteori
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering