Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Lokal uddannelsesplan

Her kan du læse uddannelsesplanen for EUD og EUX.

En LUP indeholder blandt andet beskrivelser af strukturer i undervisningen i de forskellige fagretninger og uddannelser samt pædagogiske og didaktiske principper for undervisningen. En LUP er et redskab for ledere og lærere til at beskrive kvalitetssikring og udvikling af undervisningen.

Luise Steen Michaelsen
Handelsoverlærer, Studievejleder
Bettina Lauridsen Hägele
HANDELSLÆRER, STUDIEVEJLEDER